EIA a SEA – Príklady legislatívnej úpravy a praxe

EIA a SEA – Príklady legislatívnej úpravy a praxe

EIA a SEA – Príklady legislatívnej úpravy a praxe Dátum publikácie: 2008 Analýza EIA a SEA – Príklady legislatívnej úpravy a praxe bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, právnici VIA IURIS vypracovali časť týkajúcu sa Slovenska....