Analýza o obchodovaní s deťmi

Analýza o obchodovaní s deťmi

Analýza o obchodovaní s deťmi Dátum publikácie: 2008 Analýza o právach dieťaťa (Obchodovanie s deťmi) bola vypracovaná v rámci medzinárodnej v rámci medzinárodnej spolupráce o právnych aspektoch súvisiacich s presadzovaním a ochranou základných ľudských práv v...