Cena spravodlivosti: Komparatívna analýza súdnych a správnych poplatkov

Cena spravodlivosti: Prípadová štúdia zo Slovenska

Dátum publikácie: 2011 Cena spravodlivosti: Prípadová štúdia zo Slovenska bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, vypracovali ju právnici VIA IURIS. Prečítajte si celú štúdiu v anglickom jazyku Kontakt Korešpondenčná adresa a regionálna...
Cena spravodlivosti: Komparatívna analýza súdnych a správnych poplatkov

Účasť občanov v územnom a stavebnom konaní

Dátum publikácie: 2011 Autor: Jaroslav Pavlovič Stavba môže významne ovplyvniť svoje okolie. Je nevyhnutné, aby povoľovanie stavieb nebolo len v rukách úzkej skupiny ľudí – investorov, vlastníkov pozemkov, úradníkov a politikov. Publikácia čitateľa zoznámi s...
Cena spravodlivosti: Komparatívna analýza súdnych a správnych poplatkov

Sloboda prejavu a žaloby na ochranu dobrej povesti

Dátum publikácie: 2011 Autori: Eva Kováčechová, Peter Wilfling Účelom publikácie je navzájom porovnať rozhodovanie súdov, ktoré sa týka otázky poškodenia dobrej povesti, občianskej cti alebo dobrého mena a to v Spojených štátoch amerických (ďalej len „USA “), v...