Cena spravodlivosti: Komparatívna analýza súdnych a správnych poplatkov

Cena spravodlivosti: Prípadová štúdia zo Slovenska

Cena spravodlivosti: Prípadová štúdia zo Slovenska Dátum publikácie: 2011 Cena spravodlivosti: Prípadová štúdia zo Slovenska bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, vypracovali ju právnici VIA IURIS. Prečítajte si celú štúdiu v anglickom...
Cena spravodlivosti: Komparatívna analýza súdnych a správnych poplatkov

Účasť občanov v územnom a stavebnom konaní

Účasť občanov v územnom a stavebnom konaní Dátum publikácie: 2011 Autor: Jaroslav Pavlovič Stavba môže významne ovplyvniť svoje okolie. Je nevyhnutné, aby povoľovanie stavieb nebolo len v rukách úzkej skupiny ľudí – investorov, vlastníkov pozemkov, úradníkov a...
Cena spravodlivosti: Komparatívna analýza súdnych a správnych poplatkov

Sloboda prejavu a žaloby na ochranu dobrej povesti

Sloboda prejavu a žaloby na ochranu dobrej povesti Dátum publikácie: 2011 Autori: Eva Kováčechová, Peter Wilfling Účelom publikácie je navzájom porovnať rozhodovanie súdov, ktoré sa týka otázky poškodenia dobrej povesti, občianskej cti alebo dobrého mena a to v...