Právne stanovisko k trestnému stíhaniu Zuzany Piussi kvôli filmu „Nemoc tretej moci“

Vybrané aspekty disciplinárneho súdnictva

Dátum publikácie: 2012 Autori: Zuzana Čaputová, Eva Kováčechová Analýza poukazuje na niektoré vybrané aspekty procesnej aj hmotnoprávnej stránky disciplinárnych konaní. Autorky pracovali s disciplinárnymi rozhodnutiami vydanými od roku 2002 do roku 2011, pričom ich...