Vybrané aspekty disciplinárneho súdnictva

Vybrané aspekty disciplinárneho súdnictva

Dátum publikácie: 2013 Editori: Zuzana Čaputová, Eva Kováčechová Zborník obsahuje príspevky a závery z X. jubilejnej pracovnej konferencie. Východiskom pri úvahách o téme konferencie boli predovšetkým zistenia, ku ktorým VIA IURIS dospela na základe analýzy rozhodnutí...