Profesijná etika sudcov

Profesijná etika sudcov

Dátum publikácie: december 2012 Autor: Zuzana Čaputová Cieľom publikácie je bližšie objasniť význam pojmov a inštitútov upravených alebo naznačených v Etickom kódexe sudcov Slovenska, a to prostredníctvom úprav v zahraničných etických kódexoch, prostredníctvom súdnej...