Čo môže znamenať rozhodnutie ESĽP vo veci Harabin v. SR?

Výber sudcov na Slovensku

Dátum publikácie: 2013 Autor: Kristína Babiaková V analýze sa venujeme vybraným častiam slovenskej právnej úpravy výberových konaní na sudcov a predsedov súdov, ktorých interpretácia bola v minulosti predmetom odbornej diskusie. Zamerali sme sa na podmienky prístupu k...