Stavebná uzávera Ďubákovo

Stavebná uzávera Ďubákovo

Stavebná uzávera Ďubákovo TRVANIE KAUZY: 1999 – 2013 (ukončená) Problém Stavebná uzávera Ďubákovo V obci Ďubákovo v okrese Poltár bola v dôsledku stavebnej uzávery od roku 1982 limitovaná akákoľvek stavebná činnosť. Stavebná uzávera bola uložená preto, aby sa...
Programy starostlivosti o lesy

Programy starostlivosti o lesy

Programy starostlivosti o lesy TRVANIE KAUZY: 1999 – 2013 (ukončená) Problém Kauza prales Občianske združenie Prales sa usiluje o záchranu cenných oblastí pôvodných slovenských pralesov. Na základe nami pripravenej argumentácie bolo združenie uznané za účastníka...
Starosta vs. aktívni občania

Starosta vs. aktívni občania

Starosta vs. aktívni občania TRVANIE KAUZY: od 2007 do 2013 (ukončená) Problém Kauza Brunovce Bývalý starosta obce Brunovce žaloval za zásah do jeho osobnosti aktívnych občanov obce. Podľa starostu mali viacerými listami zasiahnuť do jeho dôstojnosti a vystaviť ho...
Lom Ludrová

Lom Ludrová

Lom Ludrová TRVANIE KAUZY: od 2013 do 2016 (ukončená) Problém Lom Ludrová Investor plánoval rozšíriť existujúci lom na ťažbu štrkov pri obci Ludrová neďaleko Ružomberka. Ak by k tomuto rozšíreniu došlo, hrozilo by zničenie vzácnych chránených druhov rastlín a biotopov...
Vodné dielo Slatinka

Vodné dielo Slatinka

Vodné dielo Slatinka TRVANIE KAUZY: od 1995 (živá) Problém Vodné dielo Slatinka Od roku 1956 štát uvažuje o výstavbe vodného diela Slatinka (VD Slatinka). Dôvody výstavby sa neustále menili a menia a hoci do prípravy už bolo investovaných viac ako 10 mil. eur, dodnes...