Pripomienky k novele zákona o obecnom zriadení

Pripomienky k novele zákona o obecnom zriadení

Pripomienky k novele zákona o obecnom zriadení V pripomienkovom konaní je rozsiahla novela zákona o obecnom zriadení. Ide o veľmi významný zákon, ktorý sa týka všetkých obyvateľov SR, keďže upravuje pravidlá týkajúce sa výkonu samospráv všetkých obcí. VIA IURIS k...