Misia
Ako pracujeme
Právo používame ako nástroj spravodlivosti. Prinášame systémové riešenia a presadzujeme, aby zákony platili pre všetkých rovnako.
Vízia
Ako pracujeme
Robíme zo Slovenska krajinu, kde ľudia nie sú voči moci bezmocní.
Naše hodnoty
Ako pracujeme
Sme odborná organizácia.

Sme strategická organizácia schopná reagovať na aktuálne výzvy. V našich témach si stanovujeme ciele a používame servisné, advokačné a analytické nástroje na ich dosiahnutie.

Sme nadideologická organizácia, vzájomne rešpektujeme našu vnútornú pluralitu názorov. Všetci ale zdieľame dve základné hodnoty, ktoré našou činnosťou chránime: demokraciu a právny štát. Vždy nimi posudzujeme svoje konanie.

Náš tím
Prinášame systémové riešenia a presadzujeme, aby zákony platili pre všetkých rovnako. Pozrite sa, kto tvorí tím VIA IURIS a našu radu.
História
Náš príbeh je príbehom organizácie, ktorá dosahuje úspechy vďaka vytrvalosti kráčania po nastúpenej ceste, dodržiavaní zdieľaných hodnôt a dôslednom zvažovaní jednotlivých krokov.
Dokumenty
Prečítajte si vo výročných správach o tom, čo sme robili, čím sme žili a ako sme hospodárili. Pozrite si naše stanovy a pravidlá prijímania finančných prostriedkov.

Share This