Náš tím
Ľudia vo Via Iuris
Milan Šagát
Výkonný riaditeľ
Milan Šagát pôsobí vo VIA IURIS od roku 2009, na pozícii výkonného riaditeľa potom od roku 2014. Pôsobí tiež ako člen Rady Bielej vrany. Skúsenosti v minulosti získaval ako projektový koordinátor demokratizačných projektov Nadácie Pontis v Srbsku a Turecku a ako konzultant pre fundraising a strategický rozvoj organizácie Projekt Fórum. Vyštudoval politické vedy na Univerzite Komenského a Belehradskej univerzite a momentálne študuje Štúdiá občianskeho sektoru na Karlovej univerzite v Prahe. Je členom Mensa Slovensko a Sasakawa Young Leaders Fellowship. Okrem svojej rodiny miluje beh a knihy.
Imrich Vozár
Právnik
Imrich Vozár pôsobí v organizácii od roku 2008. Zaoberá sa problematikou účasti verejnosti na rozhodovaní a prístupom k informáciám, najmä v prípadoch súvisiacich s ochranou životného prostredia, ako aj problematikou legislatívneho procesu. Koordinuje aktivity VIA IURIS v rámci medzinárodnej siete Justice & Environment. Vyštudoval Masarykovu univerzitu v Brne, počas štúdií spolupracoval s organizáciou Ekologický právní servis. V rokoch 2005 až 2008 pracoval na Ministerstve životného prostredia SR. Vo voľnom čase najradšej putuje, je ženatý a má dve deti.
Kristína Babiaková
Advokátka
Advokátka Kristína Babiaková vyštudovala právo na Trnavskej univerzite. Vo VIA IURIS sa venuje participatívnym právam, súdnictvu a polícii. Ako študentka spolupracovala s občianskym združením Občan a demokracia na projekte právnej pomoci a tiež na programe Právo na každý deň. Na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity viedla kurz Právna klinika pre komunity a pôsobila aj ako supervízorka študentov. Je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií týkajúcich sa ochrany ľudských práv a súdnictva.
Ivana Figuli
Právnička
Ivana Figuli vyštudovala právo na Univerzite v Toulouse a Univerzite Paul Cézanne. Pred nástupom do VIA IURIS pracovala pre UNHCR v Gruzínsku a ako dobrovoľníčka pre Amnesty International v Čile a organizáciu Pobladores, ktorá pomáha obyvateľom Mexika presadzovať ich právo na bývanie a ochraňovať ich životné prostredie. Venuje sa oblasti ľudských práv a vo VIA IURIS pracuje na projektoch medzinárodnej siete Justice & Environment. Je to nezlomná optimistka a bez úsmevu ju ešte nikto nikdy nevidel.
Peter Wilfling
Právnik
Peter Wilfling absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Tematicky sa venuje najmä uplatňovaniu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, presadzovaniu práv verejnosti zúčastniť sa na rozhodovaní v oblasti životného prostredia, slobode prejavu a téme argumentácie v súdnych rozhodnutiach. Podieľal na príprave pripomienok k návrhom mnohých právnych predpisov týkajúcich sa práva na informácie a účasti verejnosti na rozhodovaní.
Monika Jankovičová
Komunikácia a projekty
Monika Jankovičová má v organizácii na starosti prácu s darcami, komunikáciu s verejnosťou a vedenie kancelárie. Vyštudovala Ekonomickú univerzitu, kde sa venovala hospodárskej diplomacii a medzinárodným ekonomickým vzťahom. Absolvovala študijné pobyty na Ekonomickej univerzite v Katowiciach a na Masarykovej univerzite v Brne. V minulosti stážovala v Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť a na Ministerstve zahraničných vecí. Rada objavuje nové krajiny a kultúry a najlepšie si oddýchne na horách a hudobných festivaloch.
Alexandra Tilingerová
právnička
Alexandra Tilingerová vyštudovala právo na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Vo VIA IURIS pracuje ako právnička a na starosti má aj koordináciu ocenenia Biela vrana. Alexandra má blízko k azylovému právu, v minulosti stážovala v Medzinárodnej organizácii pre migráciu. Následne sa téme azylového práva venovala pri spolupráci s organizáciami Marginal či Slovenská humanitná rada. Neskôr sa venovala poradenstvu cudzincom, ktorí chceli získať pobyt a prácu na Slovensku. Okrem práva ju zaujímajú témy vzdelávania a psychológie. Baví ju folklór a najlepšie si oddýchne pri tanci.
Helena Hricová
Finančná manažérka
Hela Hricová zastrešuje finančný manažment a finančný reporting projektov. Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. V minulosti pôsobila ako finančná manažérka Slovenského skautingu. Napísala niekoľko metodických publikácií o účtovníctve v neziskovkách. Hlavu však nemá len v tabuľkách. Vo voľnom čase sa okrem rodiny venuje bicyklovaniu a rada si zahrá na gitare, ukulele či klavíri. Najväčšou radosťou pre ňu je kormidlovať jachtu, kapitánske skúšky zložila škótskych morských vodách.
Zdenka Tesárová
Účtovníctvo a financie
Zdenka Tesárová vyštudovala financie na Univerzite Mateja Bela a vo VIA IURIS pôsobí už od roku 2003. Okrem účtovného poradenstva zabezpečuje pre organizáciu aj poradenstvo ekonomické a organizačné. V minulosti pôsobila vo viacerých súkromných spoločnostiach a absolvovala dištančné vzdelávanie zamerané na účtovníctvo, finančné riadenie a marketing neziskových organizácií. Svoj voľný čas venuje športu.
Andrea Ochránková
vedenie kancelárie
Andrea Ochránková má na starosti vedenie kancelárie. Vyštudovala Politológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a pokračovala v štúdiu na Academia Istropolitana NOVA v odbore európske štúdie. V minulosti pracovala v medzinárodných spoločnostiach v oblasti office managementu a facility managementu. Obdivuje krásne stavby a architektúru, má rada výtvarné umenie, relaxuje pri dobrej knihe, káve alebo športe, aj keď posledné roky každú voľnú chvíľu vypĺňajú jej dve malé deti.
Rada VIA IURIS
Kontrolný orgán združenia
Rada je kontrolným a poradným orgánom združenia a okrem iného volí a odvoláva riaditeľa organizácie.
Tomáš Kamenec
Advokát, Paul Q
Erik Láštic
Pedagóg Univerzity Komenského
Andrej Majerník
Advokát, Majerník & Miháliková
Dana Mareková
Kampanierka, Bankwatch, OZ Človek v ohrození
Ondrej Smolár
Riaditeľ, Soitron Group

Share This