Náš tím
Ľudia vo VIA IURIS
Katka Batková
Výkonná riaditeľka
Eva Kováčechová
Advokátka
Eva Kováčechová spolupracuje s VIA IURIS od roku 1999 a vedie pilier Právny štát. Okrem práva vyštudovala aj etnológiu a históriu. Venuje sa najmä ústavnému, správnemu a civilnému právu, pracuje tiež na téme právny štát a je členkou Rady Bielej vrany. V rokoch 2017 až 2019 viedla Centrum právnej pomoci, v minulosti spolupracovala s viacerými organizáciami v oblasti ochrany práv detí, utečencov a žiadateľov o azyl a pri monitoringu súdov. Je lektorkou Sokratovho inštitútu, členkou redakčnej rady Denníka N a členkou Environmental Law Alliance Worldwide. Voľný čas trávi na horách a na skalách, kde čerpá silu, hľadá rovnováhu a nachádza inšpiráciu.
Ivana Kohutková
Topic líderka – Občianska spoločnosť
Ivana Kohutková pôsobí vo VIA IURIS od roku 2019 a vedie pilier Občianska spoločnosť. Vyštudovala Environmentálnu ekológiu na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Titul PhD. získala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v odbore environmentálne plánovanie a manažment. Študijné pobyty absolvovala na Viedenskej univerzite a na Univerzite v Hradci Králové. Po ukončení štúdia pôsobila ako odborná pracovníčka v špecializovanom chemickom laboratóriu. Od roku 2016 pracovala v organizácii Greenpeace Slovensko, pričom posledné dva roky túto organizáciu riadila.
Miroslava Majerová
Právnička
Miroslava Majerová vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Pred nástupom do VIA IURIS sa venovala ochrane autorských práv, v organizácii má okrem iného na starosti aj projekty medzinárodnej siete Justice & Environment. Svoj voľný čas rada trávi v prírode, športovaním a s rodinou.
Viktória Alžbeta Sutórisová
Právnička
Andrej Krajňák
Právnik
Helena Hricová
Finančná manažérka
Hela Hricová zastrešuje finančný manažment a finančný reporting projektov. Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. V minulosti pôsobila ako finančná manažérka Slovenského skautingu. Napísala niekoľko metodických publikácií o účtovníctve v neziskovkách. Hlavu však nemá len v tabuľkách. Vo voľnom čase sa okrem rodiny venuje bicyklovaniu a rada si zahrá na gitare, ukulele či klavíri. Najväčšou radosťou pre ňu je kormidlovať jachtu, kapitánske skúšky zložila škótskych morských vodách.
Patrik Kimijan
Fundraising a projekty
Patrik Kimijan má v organizácii na starosti fundraising a starostlivosť o darcov.
Eva Vysoká
Finančná a projektová manažérka
Eva Vysoká v organizácii zastrešuje finančný a projektový manažment a zároveň má na starosti vedenie kancelárie v Banskej Bystrici. Vyštudovala Technickú univerzitu vo Zvolene so špecializáciou na ekonómiu. Ekonomické vzdelanie si doplnila absolvovaním odborných kurzov v Londýne, kde dlhé roky pôsobila ako účtovníčka a finančná manažérka v súkromnom sektore. Od svojho návratu na Slovensko v roku 2007 vypomáha viacerým neziskovým organizáciám so zameraním na ochranu životného prostredia pri vedení účtovníctva a finančnom manažmente projektov. Od čísel si najlepšie oddýchne pri dlhých potulkách prírodou či dobrej knihe.
Zdenka Tesárová
Účtovníctvo a financie
Zdenka Tesárová vyštudovala financie na Univerzite Mateja Bela a vo VIA IURIS pôsobí už od roku 2003. Okrem účtovného poradenstva zabezpečuje pre organizáciu aj poradenstvo ekonomické a organizačné. V minulosti pôsobila vo viacerých súkromných spoločnostiach a absolvovala dištančné vzdelávanie zamerané na účtovníctvo, finančné riadenie a marketing neziskových organizácií. Svoj voľný čas venuje športu.
Rada VIA IURIS
Kontrolný orgán združenia
Rada je kontrolným a poradným orgánom združenia a okrem iného volí a odvoláva riaditeľa organizácie.
Tomáš Kamenec
Advokát, Paul Q
Erik Láštic
Pedagóg Univerzity Komenského
Andrej Majerník
Advokát, Majerník & Miháliková
Dana Mareková
Kampanierka, Bankwatch, OZ Človek v ohrození
Ondrej Smolár
Riaditeľ, Soitron Group

Share This