Podporte hromadnú pripomienku k novele Zákona o Policajnom zbore

Ministerstvo vnútra SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o Policajnom zbore a súvisiacich predpisov. Organizácie VIA IURIS, Nadácia Zastavme korupciu, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Liga za ľudské práva, Nadácia otvorenej spoločnosti a Nadácia Pontis predkladajú k návrhu novely zákona o policajnom zbore hromadnú pripomienku.

Sme presvedčení, že predložená novela zákona pod rúškom pozitívnych inštitútov a transparentnosti neprináša zmeny, ktoré by viedli k odpolitizovaniu polície a zvýšeniu jej dôveryhodnosti.

Policajný prezident má byť podľa navrhovanej novely vyberaný komisiou, ktorá nemá vyvážené zloženie, minister aj naďalej bude môcť rozhodovať o kompetenciách policajného prezidenta a odvolanie policajného prezidenta bude takmer nemožné, ak o ňom má rozhodovať dvojtretinová väčšina parlamentného výboru. Ak navrhované zmeny parlament schváli, vedenie polície bude aj naďalej pod výrazným politickým vplyvom a tak prispeje k ešte nižšej dôveryhodnosti polície.

Preto navrhujeme:

  • doplniť okruh osôb, ktoré sú členmi výberovej komisie, aby komisia nebola menovaná iba osobami pôsobiacimi v Policajnom zbore alebo majúcimi na Policajný zbor vplyv
  • aby navrhovať odvolanie policajného prezidenta mali okrem ministra vnútra aj iné subjekty, aby tak bola zabezpečená rovnováha moci. O odvolaní policajného prezident by mal rozhodovať výbor pre bezpečnosť nadpolovičnou väčšinou, aby mohol byť policajný prezident v prípade neplnenia  úloh aj reálne odvolaný.
  • zriadenie takej policajnej inšpekcie, ktorá bude nezávislá od Policajného zboru a jej úpravu vyčleniť na samostatnú právnu úpravu a širšiu odbornú diskusiu. Tento návrh korešponduje s   požiadavkami Európskeho súdu pre ľudské práva na nezávislé vyšetrovanie.

Predložené pripomienky dávajú zmysel iba ako celok. Ak by boli zapracované len niektoré z nich, nedôjde k naplneniu požadovaného cieľa.

Pripomienky môžete podporiť do 3.5.2018.

 

Share This

Pre poskytovanie lepších služieb používa táto stránka súbory cookies. Viac informácií

Pre poskytovanie lepších služieb používa táto stránka súbory cookies. Pokračovaním bez zmeny ich nastavení alebo kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" súhlasíte s touto politikou.

Zavrieť