Podporte našu hromadnú pripomienku k novele zákona o ovzduší

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o ovzduší, ktorá reaguje na povinnosť implementácie Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/2284/ES o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie.

Dlhodobá nadlimitná úroveň koncentrácie látok znečisťujúcich ovzdušie je hrozbou pre zdravie nás všetkých. Jednou z povinností stanovených implementovanou Smernicou pre Slovenskú republiku je preto prijatie tzv. Národného programu znižovania emisií s cieľom znížiť emisie škodlivých látok do ovzdušia.

V rozpore s cieľmi Smernice však navrhovaná novela neupravuje záväznosť a následnú vymožiteľnosť národného programu. Na základe navrhovaného znenia novely by národný program bol iba formálnym dokumentom bez reálneho dopadu na ovzdušie. Z toho dôvodu navrhujeme, aby bol národný program prijímaný vo forme záväzného dokumentu – vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR.

Zároveň navrhovaná novela nedostatočne upravuje možnosť verejnosti zúčastniť sa na tvorbe národného programu, čo je v rozpore s európskou legislatívou. Navrhujeme preto konkrétny proces, ktorý zabezpečí verejnosti možnosť aktívnej účasti na tvorbe programu.

PODPORTE HROMADNÚ PRIPOMIENKU, ČAS MÁME LEN DO STREDY 28.2.

Autorom je: VIA IURIS, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy (CEPTA) a Cyklokoalícia preto predkladajú k návrhu novely zákona o ovzduší hromadnú pripomienku.

Share This

Pre poskytovanie lepších služieb používa táto stránka súbory cookies. Viac informácií

Pre poskytovanie lepších služieb používa táto stránka súbory cookies. Pokračovaním bez zmeny ich nastavení alebo kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" súhlasíte s touto politikou.

Zavrieť