Misia
Ako pracujeme
Právo používame ako nástroj spravodlivosti. Prinášame systémové riešenia a presadzujeme, aby zákony platili pre všetkých rovnako. Nehráme sa, meníme pravidlá hry.
Náš tím
Prinášame systémové riešenia a presadzujeme, aby zákony platili pre všetkých rovnako. Pozrite sa, kto tvorí tím VIA IURIS a našu radu.
História
Náš príbeh je príbehom organizácie, ktorá dosahuje úspechy vďaka vytrvalosti kráčania po nastúpenej ceste, dodržiavaní zdieľaných hodnôt a dôslednom zvažovaní jednotlivých krokov.
Dokumenty
Prečítajte si vo výročných správach o tom, čo sme robili, čím sme žili a ako sme hospodárili. Pozrite si naše stanovy a pravidlá prijímania finančných prostriedkov.

Holubyho 37
902 01 Pezinok
Slovenská republika

Telefón: +421 948 158 393
E-mail: info@viaiuris.sk

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Telefón: +421 905 890 909
E-mail: media@viaiuris.sk

Share This