Stačí váš email

Ak nás chcete v tomto finančne náročnom období podporiť, pošlite nám svoju emailovú adresu. Budeme Vás informovať o našej práci a Vy sa našim pravidelným podporovateľom môžete stať neskôr.

Ak sa môžete stať darcom už teraz

SPRAVODLIVOSŤ JE BEH NA DLHÚ TRAŤ

Stačí Váš email

Ak nás chcete v tomto finančne náročnom období podporiť, pošlite nám svoju emailovú adresu. Budeme Vás informovať o našej práci a Vy sa našim pravidelným podporovateľom môžete stať neskôr.

Svoj email môžete kedykoľvek vymazať z našej databázy prostredníctvom odhlasovacieho linku, ktorý nájdete v každom newslettri.
Ak sa môžete stať darcom už dnes

Aj niekoľko eurový mesačný dar, ak je pravidelný,
má pre nás obrovský zmysel.

Na Hrone mala stáť ďalšia malá vodná elektráreň. Najvyšší súd po dva roky trvajúcom spore definitívne zastavil povoľovanie stavby, ktorá by pre ryby a iné vodné živočíchy v rieke Hron vytvorila ďalšiu nepriechodnú bariéru.

Od roku 2018 sme spolu s ochranármi a miestnami aktivistami poukazovali na nedostatočne zhodnotený vplyv výstavby malej vodnej elektrárne na životné prostredie. Prehradením rieky Hron by totiž došlo k významnej zmene jej prírodného charakteru, elektráreň by zamedzila migrácii vodných živočíchov a jej výstavba by spôsobila zničenie neresiska chránených druhov rýb.

V rozhodnutí Najvyššieho súdu SR zarezonovalo najmä vyjadrenie, že v tomto konkrétnom prípade má záujem na ochrane a zachovaní zdravého životného prostredia jednoznačnú prednosť pred záujmom nad výrobou elektrickej energie, ktorú mala priniesť budúca prevádzka malej vodnej elektrárne.

Spravodlivosť je beh na dlhú trať, preto je pre nás vaša pravidelná podpora nenahraditeľná.
Aj niekoľko eurový mesačný dar, ak je pravidelný, má pre nás obrovský zmysel.
Dnes nám však pomôže aj jeden email.

Ak chcete v tejto náročnej dobe podporiť našu prácu, tak nám pomôže aj vaša emailová adresa. My vám budeme pravidelne posielať informácie o tom, akým kauzám sa venujeme a vy nás môžete svojim finančným darom podporiť kedykoľvek v budúcnosti.

Na Hrone nepribudne ďalšia vodná elektráreň

Na Hrone mala stáť ďalšia vodná elektráreň. Najvyšší súd po dva roky trvajúcom spore definitívne zastavil povoľovanie stavby, ktorá by pre ryby a iné vodné živočíchy v rieke Hron vytvorila ďalšiu nepriechodnú bariéru.

Od roku 2018 sme spolu s ochranármi a miestnami aktivistami poukazovali na nedostatočne zhodnotený vplyv výstavby malej vodnej elektrárne na životné prostredie. Prehradením rieky Hron by totiž došlo k významnej zmene jej prírodného charakteru, elektráreň by zamedzila migrácii vodných živočíchov a jej výstavba by spôsobila zničenie neresiska chránených druhov rýb.

V rozhodnutí Najvyššieho súdu SR zarezonovalo najmä vyjadrenie, že v tomto konkrétnom prípade má záujem na ochrane a zachovaní zdravého životného prostredia jednoznačnú prednosť pred záujmom nad výrobou elektrickej energie, ktorú mala priniesť budúca prevádzka malej vodnej elektrárne.

Spravodlivosť je beh na dlhú trať, preto je pre nás vaša pravidelná podpora nenahraditeľná.

Aj niekoľko eurový mesačný dar, ak je pravidelný, má pre nás obrovský zmysel.

Dnes nám však pomôže aj jeden email.

Ak chcete v tejto náročnej dobe podporiť našu prácu, tak nám pomôže aj vaša emailová adresa. My vám budeme pravidelne posielať informácie o tom, akým kauzám sa venujeme a vy nás môžete svojim finančným darom podporiť kedykoľvek v budúcnosti.

Stačí jeden email

Ak sa môžete stať darcom už dnes

Stačí jeden email

Ak sa môžete stať darcom už teraz

Share This