Misia
Ako pracujeme
Právo používame ako nástroj spravodlivosti. Prinášame systémové riešenia a presadzujeme, aby zákony platili pre všetkých rovnako.
Vízia
Ako pracujeme
Robíme zo Slovenska krajinu, kde ľudia nie sú voči moci bezmocní.
História
Náš príbeh je príbehom organizácie, ktorá dosahuje úspechy vďaka vytrvalosti kráčania po nastúpenej ceste, dodržiavaní zdieľaných hodnôt a dôslednom zvažovaní jednotlivých krokov.
Dokumenty
Prečítajte si vo výročných správach o tom, čo sme robili, čím sme žili a ako sme hospodárili. Pozrite si naše stanovy a pravidlá prijímania finančných prostriedkov.

Share This