Misia
Ako pracujeme
Právo používame ako nástroj spravodlivosti. Prinášame systémové riešenia a presadzujeme, aby zákony platili pre všetkých rovnako.
Vízia
Ako pracujeme
Robíme zo Slovenska krajinu, kde ľudia nie sú voči moci bezmocní.
Náš tím
Prinášame systémové riešenia a presadzujeme, aby zákony platili pre všetkých rovnako. Pozrite sa, kto tvorí tím VIA IURIS a našu radu.
História
Náš príbeh je príbehom organizácie, ktorá dosahuje úspechy vďaka vytrvalosti kráčania po nastúpenej ceste, dodržiavaní zdieľaných hodnôt a dôslednom zvažovaní jednotlivých krokov.
Dokumenty
Prečítajte si vo výročných správach o tom, čo sme robili, čím sme žili a ako sme hospodárili. Pozrite si naše stanovy a pravidlá prijímania finančných prostriedkov.

Share This