2 % pre VIA IURIS
Podporte nás
Darovať 2 % z dane je jeden z najjednoduchších spôsobov ako pomáhať. Vás to nestojí nič, pre nás znamená vaša podpora veľmi veľa.
Denne pomáhame stovkám ľudí po celom Slovensku, ktorí bojujú proti zneužívaniu moci a obránia pravdu a verejný záujem. Títo ľudia stoja proti vplyvným oligarchom, investorom s konexiami či úradnej mašinérii. Príkladom sú biele vrany, či občianske iniciatívny v povodní Hrona, v Lutile, či v okolí Bratislavy. Práve títo statoční ľudia robia zo Slovenska slušnejšie a spravodlivejšie miesto na život.
Vďaka vašim 2% z dane, môžeme stáť pri nich a spoločne meniť Slovensko k lepšiemu.
Ak sa vám páči, čo robíme, ale 2 % sme už niekomu darovali, môžete nás podporiť aj inak.
Ak viete ako darovať 2 %, stačia vám len tieto údaje o VIA IURIS:
Názov:VIA IURIS
Sídlo:Komenského 21, Banská Bystrica, 974 01
Právna forma:Občianske združenie
IČO:00631213
Som zamestnanec
 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň do 15.2.2019 a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov. Ak termín nestihnete, nič nie je stratené. Skúste sa opýtať, väčšina zamestnávateľov je ochotná vystaviť potvrdenie aj neskôr.
 2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Údaje o VIA IURIS sú v ňom už vyplnené. Informácie o výške zaplatenej dane a dátume jej zaplatenia nájdete v Potvrdení o zaplatení dane, ktoré vám dal zamestnávateľ.
 3. Do 30. apríla 2019 doručte poštou alebo osobne Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane na daňový úrad v mieste vášho trvalého bydliska.
 4. Darovanie 2% je anonymné. Ak si prajete, aby sme vedeli, že ste nás podporili práve vy, vo Vyhlásení stačí zaškrtnúť políčko „súhlasím so zaslaním údajov“. V tom prípade nám daňový úrad pošle vaše meno a adresu. Výška darovanej sumy sa nezverejňuje.
 5. Povedzte o možnosti darovať 2% aj vašim blízkym.
 6. V prípade akýchkoľvek otázok vám radi pomôžeme na 0948 158 393 alebo na adrese tomekova@viaiuris.sk. Ďakujeme vám.
Daňové priznanie si podávam sám
 1. Informácie k poukázaniu 2% z dane sa vypĺňajú priamo v daňovom priznaní::
 2. Vyplňte informácie o VIA IURIS:
  IČO: 00631213
  Právna forma: občianske združenie
  Obchodné meno (názov): VIA IURIS
  Ulica: Komenského
  Súpisné/orientačné číslo: 21
  PSČ: 974 01
  Obec: Banská Bystrica
 3. Darovanie 2% je anonymné. Ak si prajete, aby sme vedeli, že ste nás podporili práve vy, vo daňovom priznaní stačí zaškrtnúť políčko „súhlasím so zaslaním údajov“. V tom prípade nám daňový úrad pošle vaše meno a adresu. Výšku darovanej sumy daňový úrad nezverejňuje.
 4. Daňové priznanie treba doručiť daňovému úradu elektronicky do 31.3.2019 a do tohto času aj uhradiť daň.
 5. Povedzte o možnosti darovať 2% aj vašim blízkym.
 6. V prípade akýchkoľvek otázok vám radi pomôžeme na 0948 158 393 alebo na adrese tomekova@viaiuris.sk. Ďakujeme vám.
Som právnická osoba
 1. Firmy môžu darovať 1 % alebo 2 % zo svojich daní. Informácie k poukázaniu sa vypĺňajú priamo v daňovom priznaní, časť VI. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov.
 2. 1 % alebo 2 % ?
  • 1 % môže darovať každá firma
  • 2% môže darovať len firma, ktorá v roku 2018 darovala na verejnoprospešný účel (mimo darovania podielu z dane) financie vo výške aspoň 0,5% z dane jej z príjmov
 3. V daňovom priznaní v časti VI vyplňte informácie o VIA IURIS:
  IČO: 00631213
  Právna forma: občianske združenie
  Obchodné meno (názov): VIA IURIS
  Ulica: Komenského
  Súpisné/orientačné číslo: 21
  PSČ: 974 01
  Obec: Banská Bystrica
  Poznámka: Vašu daň môžete rozdeliť aj medzi viacero organizácií. Minimálna suma v prospech jednej je 8 €. Údaje o ďalších organizáciách sa uvádzajú na poslednej strane daňového priznania s názvom Príloha k VI. Časti: Údaje o ďalších prijímateľoch.
 4. Darovanie 2% je anonymné. Ak si prajete, aby sme vedeli, že ste nás podporili práve vy, v daňovom priznaní stačí zaškrtnúť políčko „súhlasím so zaslaním údajov“. V tom prípade nám daňový úrad pošle názov vašej spoločnosti a adresu jej sídla. Výšku darovanej sumy daňový úrad nezverejňuje.
 5. Daňové priznanie treba doručiť daňovému úradu elektronicky do lehoty, ktorú na podanie daňového priznania máte. Štandardne do 31.3.2019 a do tohto času aj uhradiť daň.
 6. Povedzte o možnosti darovať 2% aj vašim známym či obchodným partnerom.
 7. V prípade akýchkoľvek otázok vám radi pomôžeme na 0948 158 393 alebo na adrese tomekova@viaiuris.sk. Ďakujeme vám.

Share This