2 % pre VIA IURIS
Podporte nás
Viete, že menej ako 50 % ľudí využíva možnosť rozhodnúť o tom, ako bude použitá časť ich daní? Je to pri tom najjednoduchší spôsob, ako pomáhať. Vás to nestojí vôbec nič, pre nás znamená vaša podpora veľmi veľa.
Denne pomáhame stovkám ľudí po celom Slovensku, ktorí bojujú proti zneužívaniu moci a bránia pravdu a verejný záujem. Príkladom sú biele vrany, občianske iniciatívy v povodí Hrona, v Lutile pri Kremnici, či v okolí Bratislavy. Práve títo statoční ľudia robia zo Slovenska slušnejšie miesto na život. Presadzujeme pozitívne zmeny v slovenskom súdnictve, polícii a prokuratúre, aby fungovali bez politického vplyvu. Veríme, že charakter týchto inštitúcií určujú ľudia, ktorí v nich pracujú, preto presadzujeme, aby to boli skutoční odborníci, ktorí hája spravodlivosť.
Vďaka vašim 2 % z dane, môžeme touto cestou spoločne meniť Slovensko k lepšiemu.
Ak nám nemôžete darovať 2 %, pomôže nám, ak zvážite iné formy našej podpory.
Ak viete ako darovať 2 %, stačia vám len tieto údaje o VIA IURIS:
Názov:VIA IURIS
Sídlo:Komenského 21, Banská Bystrica, 974 01
Právna forma:Občianske združenie
IČO:00631213
SID:nevyplňuje sa
Som zamestnanec
 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň do 15. februára 2018 a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov. Ak termín nestihnete, nič nie je stratené. Skúste sa opýtať, väčšina zamestnávateľov je ochotná vystaviť potvrdenie aj neskôr.
 2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Informácie o výške zaplatenej dane a dátume jej zaplatenia nájdete v Potvrdení o zaplatení dane, ktoré vám dal zamestnávateľ.
 3. Do 30. apríla 2018 doručte poštou alebo osobne Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s Potvrdení o zaplatení dane na daňový úrad v mieste vášho trvalého bydliska.
 4. Darovanie 2 % je anonymné. Ak si prajete, aby sme vedeli, že ste nás podporili práve vy, vo Vyhlásení stačí  zaškrtnúť políčko „súhlasím so zaslaním údajov“. V tom prípade nám daňový úrad pošle vaše meno a adresu. Výška darovanej sumy sa nezverejňuje.
 5. Povedzte o možnosti darovať 2 % aj vašim blízkym.
 6. V prípade akýchkoľvek otázok vám radi pomôžeme na 0948 158 393 alebo na adrese jankovicova@viaiuris.sk. Ďakujeme vám.
Daňové priznanie si podávam sám
 1. Informácie k poukázaniu 2% z dane sa vypĺňajú priamo v daňovom priznaní:
 2. Vyplňte informácie o VIA IURIS:
  IČO: 00631213
  Právna forma: občianske združenie
  Názov: VIA IURIS
  Sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
 3. Darovanie 2 % je anonymné. Ak si prajete, aby sme vedeli, že ste nás podporili práve vy, vo daňovom priznaní stačí  zaškrtnúť políčko „súhlasím so zaslaním údajov“. V tom prípade nám daňový úrad pošle vaše meno a adresu. Výšku darovanej sumy daňový úrad nezverejňuje.
 4. Daňové priznanie treba doručiť daňovému úradu v mieste vášho trvalého bydliska do 31.3.2018 a do tohto času aj uhradiť daň.
 5. Povedzte o možnosti darovať 2 % aj vašim blízkym.
 6. V prípade akýchkoľvek otázok vám radi pomôžeme na 0948 158 393 alebo na adrese jankovicova@viaiuris.sk. Ďakujeme vám.
Som právnická osoba
 1. Firmy môžu darovať 1 % alebo 2 % zo svojich daní. Informácie k poukázaniu sa vypĺňajú priamo v daňovom priznaní, časť VI. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov.
 2. 1 % alebo 2 % ?
  • 1 % môže darovať každá firma
  • 2 % môže darovať len firma, ktorá v roku 2017 darovala na verejnoprospešný účel (mimo darovania podielu z dane) financie vo výške aspoň 0,5 % z dane jej z príjmov
 3. V daňovom priznaní v časti VI vyplňte informácie o VIA IURIS:
  IČO: 00631213
  Právna forma: občianske združenie
  Názov: VIA IURIS
  Sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
  Poznámka: Vašu daň môžete rozdeliť aj medzi viacero organizácií. Minimálna suma v prospech jednej je 8 €. Údaje o ďalších organizáciách sa uvádzajú na poslednej strane daňového priznania s názvom Príloha k VI. Časti: Údaje o ďalších prijímateľoch.
 4. Darovanie 2 % je anonymné. Ak si prajete, aby sme vedeli, že ste nás podporili práve vy, v daňovom priznaní stačí  zaškrtnúť políčko „súhlasím so zaslaním údajov“. V tom prípade nám daňový úrad pošle názov vašej spoločnosti a adresu jej sídla. Výšku darovanej sumy daňový úrad nezverejňuje.
 5. Daňové priznanie treba doručiť vášmu daňovému úradu do lehoty, ktorú na podanie daňového priznania máte. Štandardne do 31. marca 2018 a do tohto času aj uhradiť daň.
 6. Povedzte o možnosti darovať 2 % aj vašim známym či obchodným partnerom.
 7. V prípade akýchkoľvek otázok vám radi pomôžeme na 0948 158 393 alebo na adrese jankovicova@viaiuris.sk. Ďakujeme vám.

Share This