Aj 2 % z dane môžu ochrániť právny štát
 
Vaše 2 % sa premenia na pravidelnú prácu právničiek a právnikov VIA IURIS vždy, keď je ohrozený právny štát, ako aj vtedy, keď odvážni ľudia čelia nespravodlivosti zo strany verejnej moci.

Aj 2 % z daní môžu byť dobrým spôsobom, ako ukázať odvážnym ľuďom, že stojíte na ich strane. Potrebujú to.

Ak viete ako darovať 2 %, stačia vám len tieto údaje o VIA IURIS:
IČO:00631213
Názov:VIA IURIS
Sídlo:Komenského 21, Banská Bystrica, 974 01
Právna forma:Občianske združenie
 
Tlačivá a postupy pre darovanie 2 % z dane

Som zamestnanec

3 jednoduché kroky pre poukázanie 2 % (3 %) z dane pre VIA IURIS

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov.

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (PDF).
Údaje o VIA IURIS sú v ňom už vyplnené. Do Vyhlásenia stačí doplniť údaje o daňovníkovi a tri kolónky:
– kolónka 12 – Zaplatená daň (sumu nájdete v Potvrdení o zaplatení dane, riadok číslo 24, toto potvrdenie Vám poskytne zamestnávateľ),
– kolónka 13 – 2 % zo zaplatenej dane vypočítate vzorcom (Výška dane/100)x2. Ak máte potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej práce za rok 2023, tak môžete darovať 3 % zo svojej dane.
UPOZORNENIE: Finančná správa zaviedla od 1.1.2020 jednotný postup zaokrúhľovania, a to matematicky s presnosťou na dve desatinné miesta. Prečítajte si viac o spôsobe zaokrúhľovania >>

– kolónka 14 – Dátum zaplatenia dane (nájdete v Potvrdení o zaplatení dane, riadok číslo 26).

3. Do 30.04. 2024 doručte poštou alebo osobne Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane na daňový úrad v mieste vášho trvalého bydliska.

Darovanie 2 % je anonymné. Ak si prajete, aby sme vedeli, že ste nás podporili práve vy, vo Vyhlásení stačí zaškrtnúť políčko „súhlasím so zaslaním údajov“. Daňový úrad nám pošle vaše meno a adresu, výška darovanej sumy sa nezverejňuje a my sa ju nedozvieme.

Pomôžete nám, ak o možnosti darovať 2 % (3 %) z dane poviete aj svojej rodine či priateľom.

V prípade akýchkoľvek otázok vám radi pomôžeme na adrese jakubikova@viaiuris.sk.
Ďakujeme.

 
 

Daňové priznanie si podávam sám

 1. Informácie k poukázaniu 2 % z dane sa vypĺňajú priamo v daňovom priznaní:

  STIAHNITE SI ELEKTRONIKCÉ FORMULÁRE Z WEBU FINANČNEJ SPRÁVY

  Elektronické formuláre sú určené pre neregistrované daňové subjekty. V prípade, že komunikujete s finančnou správou elektronicky, formuláre vypĺňate v osobnej internetovej zóne.

  UPOZORNENIE: Finančná správa zaviedla od 1.1.2020 jednotný postup zaokrúhľovania, a to matematicky s presnosťou na dve desatinné miesta. Prečítajte si viac o spôsobe zaokrúhľovania >>

 2. Vyplňte informácie o VIA IURIS:
  IČO: 00631213 (začnite písať od piateho políčka, prvé štyri políčka zostanú nevyplnené)
  Obchodné meno (názov): VIA IURIS

 3. Daňové priznanie treba doručiť daňovému úradu elektronicky alebo poštou. Darovanie 2 % je anonymné. Ak si prajete, aby sme vedeli, že ste nás podporili práve vy, tak v daňovom priznaní stačí zaškrtnúť políčko „súhlasím so zaslaním údajov“. V tom prípade nám daňový úrad pošle vaše meno a adresu. Výšku darovanej sumy daňový úrad nezverejňuje a my sa ju nedozvieme.

  Pomôžete nám, ak o možnosti darovať 2 % z dane poviete aj svojej rodine či priateľom.
  V prípade akýchkoľvek otázok vám radi pomôžeme na jakubikova@viaiuris.sk.

  Ďakujeme za podporu.

Som právnická osoba

 1. Právnické osoby sú povinné komunikovať s daňovým úradom v elektronickej podobe a preto aj 2 % z dane môžete asignovať len cez osobnú internetovú zónu na portáli fianančnej správy.
 2. Právnické osoby môžu darovať 1 % alebo 2 % zo svojich daní:
  • 1 % môže darovať každá firma
  • 2 % môže poukázať len firma, ktorá v lehote na podanie daňového priznania darovala na verejnoprospešný účel (mimo poukázania podielu z dane) financie vo výške aspoň 0,5 % z dane jej z príjmov (podľa aktuálneho daňového priznania).
   Ak ste tak neurobili, môžete túto podmienku splniť darovaním 0,5% pre VIA IURIS aj teraz – tu nájdete predvyplnenú darovaciu zmluvu.

  UPOZORNENIE: Finančná správa zaviedla od 1.1.2020 jednotný postup zaokrúhľovania, a to matematicky s presnosťou na dve desatinné miesta. Prečítajte si viac o spôsobe zaokrúhľovania >>

 3. V daňovom priznaní v časti VI. vyplňte informácie o VIA IURIS:
  IČO: 00631213 (začnite písať od piateho políčka, prvé štyri políčka zostanú nevyplnené)
  Obchodné meno (názov): VIA IURIS Poznámka: Vašu daň môžete rozdeliť aj medzi viacero organizácií. Minimálna suma v prospech jednej organizácie je 8 €.
 4. Daňové priznanie treba podať elektronicky do lehoty, ktorú na podanie daňového priznania máte a do tohto času aj uhradiť daň.

Darovanie 2 % je anonymné. Ak si prajete, aby sme vedeli, že nás podporila vaša spoločnosť, v daňovom priznaní stačí zaškrtnúť políčko „súhlasím so zaslaním údajov“. V tom prípade nám daňový úrad pošle názov vašej spoločnosti a adresu jej sídla. Výšku darovanej sumy daňový úrad nezverejňuje.

Pomôžete nám, ak o možnosti darovať 2 % z dane poviete aj svojej rodine, priateľom či obchodným partnerom.

V prípade akýchkoľvek otázok vám radi pomôžeme na jakubikova@viaiuris.sk.
Ďakujeme za podporu.

Vyplňte prosím náš formulár.

Vaše súkromie je pre nás dôležité, tu si môžete prečítať ako spracúvame a chránime Vaše osobné údaje.

Páči sa vám čo robíme, ale 2 % chcete darovať niekomu inému? Nevadí, môžete nás podporiť aj inak.

Share This