O tom, kde končí sloboda prejavu a čo je už neprípustné šírenie nenávistných prejavov sme diskutovali s budúcimi právnikmi

Sloboda prejavu, politická korektnosť, migranti, islam, antisemitizmus, rasizmus, Facebook, fake news, extrémisti, slniečkári – to sú slová, ktoré sa v súčasnosti neustále skloňujú. V uplynulých dňoch sme v spolupráci s právnickými fakultami zrealizovali 4...

Súd dal za pravdu aktivistom! Malá vodná elektráreň Žiar nad Hronom bola umiestnená v rozpore so zákonom.

Krajský súd v Banskej Bystrici zrušil územné rozhodnutie stavebného úradu Žiar nad Hronom, ktoré povolilo umiestnenie malej vodnej elektrárne v Žiari nad Hronom na rieke Hron. Súd zrušil rozhodnutie úradu pre jeho nezákonnosť. Ide o ďalší zo série právnych...

Ochranári získali silný mandát na rokovania s MŽP SR!

Hromadnú pripomienku environmentálnych organizácií WWF Slovensko, Inštitút pre ochranu prírody, BROZ, SOS/BirdLife, VIA IURIS a iniciatívy MY SME LES k novele zákona o ochrane prírody a krajiny podporilo v priebehu piatich dní 28 624 ľudí. Počtom...

Biele vrany 2018: In memoriam Ján Kuciak a novinári, ktorí čelili hrozbe straty života

VIA IURIS a Aliancia Fair-play už po jedenásty raz slávnostne odovzdali ocenenia Biela vrana, ktoré sa udeľuje ľuďom za dôslednú obhajobu verejného dobra často napriek prekážkam. Celý tento ročník venovali organizátori tomuto historicky významnému...

VIA IURIS vyzýva na zodpovedný prístup k nominovaniu kandidátov na ústavných sudcov

Dnes nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia nového zákona o Ústavnom súde SR. VIA IURIS vyzýva subjekty oprávnené navrhnúť kandidátov na ústavných sudcov, aby nominovali takých kandidátov, ktorí by spĺňali vysoké morálne a odborné požiadavky všeobecne...

Krajský súd rozhodol: „Plán ochrany ovzdušia v Bratislave je nedostatočný!“

Bratislavský Integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia bol vydaný v rozpore s platnou slovenskou i európskou legislatívou. Rozhodol o tom dnes Krajský súd v Bratislave. Súd dal týmto rozhodnutím za pravdu skupine žalobcov, ktorú tvorili 10 občania...
Čo robíme
Naše témy
Občan
Usilujeme o to, aby sa verejnosť mohla efektívne zúčastňovať na správe vecí verejných.
Občianska spoločnosť
Vyvraciame nepravdivé mýty o „mimovládkach“ a strážime legislatívne prostredie.
Právny štát
Presadzujeme systémové opatrenia posilňujúce nezávislú činnosť súdov, prokuratúry a polície.
Aktuality
Čo máme nové

Ochranári získali silný mandát na rokovania s MŽP SR!

Hromadnú pripomienku environmentálnych organizácií WWF Slovensko, Inštitút pre ochranu prírody, BROZ, SOS/BirdLife, VIA IURIS a iniciatívy MY SME LES k novele zákona o ochrane prírody a krajiny podporilo v priebehu piatich dní 28 624 ľudí. Počtom...

Večer bielych vrán a Koncert pre všímavých ako oslava odvahy

Symbolicky 17. novembra presne o 17:11 v bratislavskej Refinery Gallery udelia Aliancia Fair-play a VIA IURIS už po jedenásty raz ocenenia Biela vrana. Večer bude pokračovať sériou vystúpení Koncertu pre všímavých, v rámci ktorého vystúpia umelci takých...

Našu činnosť finančne podporujú

Našu činnosť mediálne podporujú