Ani my si nemyslíme, že niektorí môžu všetko. Vaše 2% proti nespravodlivosti.

Pamätáte sa, keď sme ako deti hrávali stolové hry? Rodičia nás viedli k férovosti, pravidlám a zodpovednosti za svoje činy. Z niektorých malých hráčov však vyrástli ľudia, ktorí zabudli, že klamať a podvádzať sa nemá. V dospelom živote menia farby figúrok,...
Čo robíme
Naše témy
Občan
Usilujeme o to, aby sa verejnosť mohla efektívne zúčastňovať na správe vecí verejných.
Občianska spoločnosť
Vyvraciame nepravdivé mýty o „mimovládkach“ a strážime legislatívne prostredie.
Právny štát
Presadzujeme systémové opatrenia posilňujúce nezávislú činnosť súdov, prokuratúry a polície.
Aktuality
Čo máme nové

Vo februári sme zahájili vzdelávanie sudcov krajských súdov

Vo VIA IURIS dlhodobo podporujeme čo najširší prístup verejnosti k spravodlivosti pri ochrane životného prostredia a s týmto cieľom realizujeme rôzne aktivity na národnej úrovni (poskytovanie právnej pomoci aktívnej verejnosti, pripomienkovanie a účasť na...

Novinky v téme Energetickej únie EÚ

Do konca roku 2018 mali všetky členské štáty EÚ predložiť Európskej komisii návrh integrovaného národného energetického a klimatického plánu (National Energy and Climate Plan, NECP). Povinnosť spracovať tieto národne plány vyplýva z  nariadenia EÚ...

Našu činnosť v súčasnosti podporujú
Kompletný prehľad našich inštitucionálnych podporovateľov za jednotlivé roky nájdete v našich výročných správach.

Našu činnosť mediálne podporujú