Liberties Rule of Law Report 2024

Slovenská vláda systematicky rozkladá demokraciu (Liberties Rule of Law Report 2024)

Stav právneho štátu sa môže v rozvíjajúcich demokraciách veľmi rýchlo zhoršiť. Príkladom je vývoj na Slovensku, kde nová vláda, inšpirovaná maďarským vzorom, systematicky rozkladá demokratické štruktúry a základné piliere právneho štátu, upozorňuje vo svojej správe o stave právneho štátu v krajinách EÚ za rok 2023 sieť občianskych organizácií Liberties.

Liberties Rule Of Law Report je správa o stave právneho štátu v krajinách Európskej únie, ktorá  vzniká na základe vstupov od 37 ľudskoprávnych organizácií z 19 krajín Európy. Slovensko zastupuje v sieti Liberties združenie VIA IURIS. Správa Liberties tiež slúži ako jeden z podkladov pre Európsku komisiu a jej hodnotiacu správu o právnom štáte.

Liberties vo svojej správe sleduje zmeny v oblasti spravodlivosti, korupcie, slobody médií, bŕzd a protiváh, občianskej spoločnosti a otázok ľudských práv za rok 2023. Všíma si aj spôsob, akým sa jednotlivé krajiny vysporiadali so správou Európskej komisie za predchádzajúci rok a koľko úsilia vynaložili na riešenie problémov právneho štátu.

Právny štát na Slovensku - Liberties Rule of Law Report 2024

Valec prišiel v novembri

“Správa o stave právneho štátu od Liberties neodzrkadluje presný stav v akom sa Slovensko dnes nachádza. V uplynulom roku malo Slovensko tri rôzne vlády a hoci aj za vlád Eduarda Hegera a Ľudovíta Ódora sme tu mali zásadné problémy v oblasti právneho štátu, skutočné valcovanie a deštrukcia jeho základných princípov začala až od novembra, kedy sa moci ujala štvrtá vláda Roberta Fica,” pripomína riaditeľka VIA IURIS, Katarína Batková.

Správa za rok 2023 tak napríklad nepokrýva v plnom rozsahu snahy o mocenské ovládnutie verejnoprávnej RTVS, ktoré boli predstavené len pred pár dňami, zato však upozorňuje na zásahy vlády R. Fica do súdneho systému či na rozsiahle zmeny Trestných kódexov pretlačné v skrátenom legislatívnom konaní bez adekvátnej odbornej diskusie, ako aj na ďalšie prípady obchádzania štandardného legislatívneho procesu.

 Nečakajte kým vznikne druhé Maďarsko

„Správa Liberties Rule of Law Report 2024 ukazuje, že neriešenie problémov právneho štátu, alebo dokonca jeho cielená deštrukcia, môžu viesť k zásadným systémovým problémom. Rastúca krajná pravica, ktorá stavia na týchto zlyhaniach, veľmi rýchlo rozloží európsku demokraciu, pokiaľ Európska komisia nebude asertívnejšie využívať nástroje, ktoré má k dispozícii, a to vrátane infringementu alebo podmienečného zmrazenia finančných prostriedkov EÚ. Netreba čakať, kým sa v EU objaví ďalší unesený štát, akým je dnes Maďarsko, s neodstrániteľným antidemokratickým režimom,” upozorňuje Balazs Denes, výkonný riaditeľ Civil Liberties Union for Europe.

Problémy právneho štátu na Slovensku

Slovensko sa v porovnaní s predchádzajúcim hodnotením zhoršilo v štyroch zo šiestich kľúčových ukazovateľov stavu právneho štátu. Justičný systém a boj proti korupcii zostali na úrovni z roku 2022, no úroveň slobody médii, systém bŕzd a protiváh, prostredie pre občiansku spoločnosť a systémové otázky ľudských práv sa za uplynulý rok zhoršili. Opäť treba pripomenúť, že v tomto hodnotení sú zahrnuté len dva mesiace novej vlády.


  • Bez zmeny zostali viaceré problematické prvky súdneho systému:
    právomoc generálneho prokurátora  podľa § 363 TP rušiť rozhodnutia prokurátorov,
    problém odvolateľnosti nesudcovských členov Súdnej rady SR či trestný čin ohýbania práva. Nová vláda zasahovala do súdneho systému aj cez návrhy na zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry a rozsiahle zmeny Trestných kódexov.  Novela Trestného zákona výrazne zasiahne do posudzovania protispoločenskej korupčnej činnosti, pretože jednak sa zvyšujú hranice škody, zároveň sa znižujú trestné sadzby a skracuje sa premlčanie pri všetkých druhoch korupčných trestných činov.
  • Pokračuje významné obchádzanie legislatívneho procesu využívaním skrátených legislatívnych konaní, skrátených pripomienkových konaní a predkladanie “vládnych” noviel zákonov cez poslanecké návrhy, čím sa obmedzuje výrazne účasť verejnosti na pripomienkovaní zákonov. Pri diskusii o novele Trestných zákonov dokonca došlo k skráteniu parlamentnej diskusie alebo k využívaniu nočného rokovania parlamentu.
  • Ako problematické sa javia aj rozsiahle personálne výmeny v polícii – najviac zásahov vláda urobila v Národnej kriminálnej agentúre, viacerých príslušníkov NAKA postavila mimo službu, vymenila riaditeľa a plánuje reorganizáciu fungovania a zloženia tejto jednotky. Rovnako tak vymenila šéfa Policajnej inšpekcie. Okrem toho vláda prijala také zmeny kompetenčného zákona, ktoré nielenže zasiahnu do princípu deľby moci ale najmä vytvárajú priestor pre netransparetné dosádzanie spriaznených ľudí na riadiace posty štátnych inštitúcii.
  • Pokračujú verbálne, legislatívne a finančné útoky na občiansku spoločnosť aj na médiá. Vláda R. Fica znížila ešte v minulom roku nárokovateľný príspevok zo štátneho rozpočtu pre RTVS zo 0,17% HDP na 0,12% HDP a odmieta komunikovať s mnohými profesionálnymi médiami, namiesto nich dávajú priestor  “alternatívnym” konšpiračným webom. Okrem toho že vláda stopla viaceré dotačné schémy pre mimovládne organizácie, tak plánovala zásadne zmeniť aj asignačný mechanizmus pre darovanie 2 % z daní a stále ohlasuje prijatie zákona o zahraničných agentoch, ktorý má byť namierený proti mimovládnym organizáciám so zahraničnými doormi. Vláda verbálne systematicky rozdeľuje občiansku spoločnosť na ušľachtilé a neušľachtilé organizácie.

Liberties Rule Of Law Report 2024

Správu o právnom štáte (Rule Of Law Report) zverejňuje sieť Liberties od roku 2019. Okrem súhrnu správ za jednotlivé krajiny EÚ, ktoré vypracovali členské a partnerské organizácie Liberties, obsahuje správa aj prehľad všeobecných trendov v oblasti právneho štátu v EÚ. Liberties Rule Of Law Report používa Európska Komisia ako jeden z podkladov pre vypracovanie svojej každoročnej hodnotiacej správy o právnom štáte.

 

O Liberties

The Civil Liberties Union for Europe (Únia občianskych slobôd pre Európu), skrátene Liberties, je sieť spájajúca 20 členských organizácii a 17 partnerských organizácii z celej Európy. Liberties vedie kampane o otázkach ľudských práv, digitálnych práv, venuje sa problémom právneho štátu, slobody médií, ochrany súkromia, cielenej reklamy na internete, umelej inteligancie a ďalším. Od februára 2021 je členom siete Liberties organizácia VIA IURIS.

Tlačová správa VIA IURIS a Liberties

Tlačová správa VIA IURIS a Liberties

Kontakt pre médiá:

E-mail: media@viaiuris.sk

Share This