Občan
Naša téma
Usilujeme o to, aby sa verejnosť mohla efektívne zúčastňovať na správe vecí verejných. Aby sme sa ako občania mohli zúčastňovať povoľovacích procesov, ktoré majú dopad na naše životy. Aby sme mali prístup k informáciám a prístup k súdom vo veciach verejného záujmu, akou je napríklad ochrana životného prostredia alebo efektívne a zodpovedné fungovanie štátu a samospráv. Hľadáme, oceňujeme a pomáhame nie len Bielym vranám, ale aj tým z nás, ktorí sú pri obhajobe verejného záujmu zastrašovaní.
Analýza zákona proti mimovládkam (Slovak anti-NGO bill analysis)

Analýza zákona proti mimovládkam (Slovak anti-NGO bill analysis)

Poslanci Adam Lučanský, Milan Garaj, Rudolf Huliak a poslankyňa Dagmar Kramplová (všetci z SNS) predložili do parlamentu novelu zákona o neziskových organizáciách, ktorou chcú predovšetkým zaviesť označenie “organizácia so zahraničnou podporou”.

Skvelý úspech Kristíny Babiakovej

Skvelý úspech Kristíny Babiakovej

Gratulujeme Kristíne Babiakovej - vo voľbe kandidátov na sudcov najvyššieho správneho súdu uspela spolupracovníčka VIA IURIS Kristína Babiaková a ďalších 8 z 30 uchádzačov Novovznikajúci Najvyšší správny súd je jedným z najdôležitejších súdnych ...

MojaPeticia.sk – nový priestor, vďaka ktorému bude počuť váš názor

MojaPeticia.sk – nový priestor, vďaka ktorému bude počuť váš názor

Občiansky aktívni ľudia môžu po novom svoj postoj v podobe podpisovej akcie vyjadriť jednoducho a prehľadne. Organizácia VIA IURIS vytvorila nový web MojaPeticia.sk, aby občianske združenia, iniciatívy, verejnosť či záujmové skupiny prezentovali

Najvyšší súd definitívne zastavil povoľovanie malej vodnej elektrárni v Žiari nad Hronom

Najvyšší súd definitívne zastavil povoľovanie malej vodnej elektrárni v Žiari nad Hronom

​Najvyšší súd SR potvrdil rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý z dôvodu nezákonnosti zrušil územné rozhodnutie stavebného úradu Žiar nad Hronom, ktoré povolilo umiestnenie malej vodnej elektrárne v Žiari nad Hronom na rieke Hron.

Programové vyhlásenie vlády obsahuje veľa dôležitých a ambicióznych cieľov

Programové vyhlásenie vlády obsahuje veľa dôležitých a ambicióznych cieľov

Keďže NR SR dnes schválila programové vyhlásenie vlády (PVV), je podľa organizácie VIA IURIS možné očakávať významný prínos k zlepšeniu stavu justície, posilnenie práv verejnosti na správe vecí verejných, ale aj ambicióznejší prístup v oblasti ...

Praktická príručka pre rozhodovaciu činnosť pracovníkov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie

Praktická príručka pre rozhodovaciu činnosť pracovníkov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie

Typ: publikáciaDátum publikácie: 2020Autori: Mgr. Ivana Luptáková Urbanová, Mgr. Eva Kováčechová, Mgr. Peter Wilfling. Praktická príručka pre rozhodovaciu činnosť je jedným z výstupov projektu „Zefektívnenie rozhodovania orgánov štátnej správy ...

Analýza vybraných aspektov fungovania a výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie

Analýza vybraných aspektov fungovania a výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie

Dátum publikácie: 2020Autor: Mgr. Imrich Vozár a kolektív Predkladaná analýza je jedným z výstupov projektu „Zefektívnenie rozhodovania orgánov štátnej správy pri ochrane životného prostredia“, ktorý realizuje združenie VIA IURIS a ktorý bol ...

Výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie – Vybrané otázky (Zborník z konferencie)

Výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie – Vybrané otázky (Zborník z konferencie)

Typ: zborník Dátum publikácie: 2019 Zostavil: Mgr. Imrich Vozár Štátna správa predstavuje chrbtovú kosť štátu. Bez jej kvalitného fungovania nie je možné, aby si výkonná moc dostatočne a efektívne plnila zákonom zverené úlohy. Obzvlášť, ak sa to

Občiansky kompas – Staráme sa, lebo tu žijeme

Občiansky kompas – Staráme sa, lebo tu žijeme

Byť aktívnym občanom ponúkajúcim pomoc či vyjadrujúcim svoj záujem, názor, pripomienku či nesúhlas, je voľba, ktorú vo VIA IURIS podporujeme. Dlhodobo sa venujeme presadzovaniu spravodlivosti vo vybraných oblastiach práva, preto sme sa rozhodli ...

VIA IURIS: Konferencia o kvalitnejšom fungovaní štátnej správy v životnom prostredí

VIA IURIS: Konferencia o kvalitnejšom fungovaní štátnej správy v životnom prostredí

VIA IURIS usporiadala odbornú konferenciu o efektívnejšom výkone štátnej správy na úseku životného prostredia. Konferencia sa uskutočnila v Banskej Bystrici v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice za účasti zástupcov Ministerstva životného ...

Výborná správa – Súd vyhovel žalobe verejnosti v prípade malej vodnej elektrárne Iliaš

Výborná správa – Súd vyhovel žalobe verejnosti v prípade malej vodnej elektrárne Iliaš

Dnes sa na Krajskom súde v Banskej Bystrici uskutočnilo pojednávanie vo veci napadnutého rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica o neposudzovaní vplyvov na životné prostredie navrhovanej malej vodnej elektrárne v Iliaši (časť Banskej ...

Príbeh Bielej vrany Ľubice Lapinovej má šťastný koniec

Príbeh Bielej vrany Ľubice Lapinovej má šťastný koniec

Národné lesnícke centrum (NLC) po siedmich rokoch konečne vyplatilo Ľubici Lapinovej náhradu mzdy, pretože súdy rozhodli, že zamestnávateľ s ňou nezákonne ukončil pracovný pomer. Celý spor napokon s pomocou organizácie VIA IURIS skončil ...

Zákon o ochrane prírody a krajiny: MŽP predkladá novelu bez ukončených rokovaní o hromadnej pripomienke, ktorú podporilo 30 000 občanov.

Zákon o ochrane prírody a krajiny: MŽP predkladá novelu bez ukončených rokovaní o hromadnej pripomienke, ktorú podporilo 30 000 občanov.

Ministerstvo životného prostredia SR v piatok informovalo, že posiela do vlády návrh novely zákona o ochrane prírody a krajiny. Dôležitým krokom k lepšej ochrane prírody je, že podľa návrhu bude o každej ťažbe v chránenom území rozhodovať orgán ...

Hromadná pripomienka VIA IURIS proti obmedzeniu práv občanov v novom stavebnom zákone

Hromadná pripomienka VIA IURIS proti obmedzeniu práv občanov v novom stavebnom zákone

ĎAKUJEME VŠETKÝM 1745 PODPOROVATEĽOM HROMADNEJ PRIPOMIENKY VIA IURIS!Tento týždeň sme pripravili hromadnú pripomienku k návrhu nového stavebného zákona a návrhu nového zákona o územnom plánovaní.Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí našu snahu ...

Novela zákona o ochrane prírody: ochranári rokovali s MŽP SR o pripomienkach, ktoré podporilo takmer 30000 ľudí

Novela zákona o ochrane prírody: ochranári rokovali s MŽP SR o pripomienkach, ktoré podporilo takmer 30000 ľudí

V piatok sa na Ministerstve životného prostredia SR uskutočnilo rozporové rokovanie k hromadnej pripomienke environmentálnych organizácií Inštitút pre ochranu prírody, WWF Slovensko, BROZ, SOS/BirdLife, VIA IURIS a iniciatívy MY SME LES k novele

Prístup k spravodlivosti vo veciach životného prostredia v európskom práve

Prístup k spravodlivosti vo veciach životného prostredia v európskom práve

Dátum publikácie: 2019Analýza sa venuje vybraným aspektom problematiky prístupu k spravodlivosti verejnosti pri ochrane životného prostredia na úrovni európskeho práva.  Zameriava sa na podmienky aktívnej legitimácie s poukazom na právne ...

Súd rozhodol, že posúdenie vplyvov malej vodnej elektrárne Hronský Beňadik prebehlo v rozpore so zákonom

Súd rozhodol, že posúdenie vplyvov malej vodnej elektrárne Hronský Beňadik prebehlo v rozpore so zákonom

Krajský súd v Banskej Bystrici dnes zrušil záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov Malej vodnej elektrárne Hronský Beňadik  na životné prostredie, kde sa konštatovalo, že posúdený vplyv MVE na životné prostredie nebráni jej povoleniu. Súd ...

Novinky v téme Energetickej únie EÚ

Novinky v téme Energetickej únie EÚ

Do konca roku 2018 mali všetky členské štáty EÚ predložiť Európskej komisii návrh integrovaného národného energetického a klimatického plánu (National Energy and Climate Plan, NECP). Povinnosť spracovať tieto národne plány vyplýva z  nariadenia ...

Zo súdnej praxe v téme prístupu k spravodlivosti verejnosti pri ochrane životného prostredia

Zo súdnej praxe v téme prístupu k spravodlivosti verejnosti pri ochrane životného prostredia

Opis vybraného právneho prípadu, kde VIA IURIS zabezpečovala právnu pomocDecember 2018Dátum vydania rozhodnutia, názov súdu a spisová značka: Uznesenie Krajského súdu v Žiline sp. zn. 21S/40/2016 zo dňa 14.02.2018.Strany sporu:  Žaloba podaná ...

Zlepšenie prístupu k environmentálnej spravodlivosti vo Vyšehradskom regióne

Zlepšenie prístupu k environmentálnej spravodlivosti vo Vyšehradskom regióne

Environmentálna politika EÚ je jednou z najprogresívnejších na svete. EÚ však stále neprijala legislatívu v oblasti prístupu k spravodlivosti, aby bolo možné napadnúť všetky porušenia právnych predpisov v oblasti životného prostredia, ako sa ...

Široké práva pri ochrane životného prostredia

Široké práva pri ochrane životného prostredia

Najlepšími ochrancami životného prostredia sú podľa nás ľudia, ktorí majú radi svoju krajinu. Preto sa snažíme o to, aby mala verejnosť pri ochrane životného prostredia, čo najširšie možnosti, tak ako jej to garantuje aj medzinárodný Aarhuský ...

Súd dal za pravdu aktivistom! Malá vodná elektráreň Žiar nad Hronom bola umiestnená v rozpore so zákonom.

Súd dal za pravdu aktivistom! Malá vodná elektráreň Žiar nad Hronom bola umiestnená v rozpore so zákonom.

Krajský súd v Banskej Bystrici zrušil územné rozhodnutie stavebného úradu Žiar nad Hronom, ktoré povolilo umiestnenie malej vodnej elektrárne v Žiari nad Hronom na rieke Hron. Súd zrušil rozhodnutie úradu pre jeho nezákonnosť. Ide o ďalší zo ...

Ochranári získali silný mandát na rokovania s MŽP SR!

Ochranári získali silný mandát na rokovania s MŽP SR!

Hromadnú pripomienku environmentálnych organizácií WWF Slovensko, Inštitút pre ochranu prírody, BROZ, SOS/BirdLife, VIA IURIS a iniciatívy MY SME LES k novele zákona o ochrane prírody a krajiny podporilo v priebehu piatich dní 28 624 ľudí. ...

Krajský súd rozhodol: „Plán ochrany ovzdušia v Bratislave je nedostatočný!“

Krajský súd rozhodol: „Plán ochrany ovzdušia v Bratislave je nedostatočný!“

Bratislavský Integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia bol vydaný v rozpore s platnou slovenskou i európskou legislatívou. Rozhodol o tom dnes Krajský súd v Bratislave. Súd dal týmto rozhodnutím za pravdu skupine žalobcov, ktorú tvorili ...

Zlato sa na Detve ťažiť nebude – rozhovor

Zlato sa na Detve ťažiť nebude – rozhovor

Pred desiatimi rokmi požiadala istá cyperská spoločnosť o povolenie na ťažbu zlata v lokalite Biely vrch pri Detve. Pri získavaní zlata chcela použiť nebezpečnú metódu kyanidového lúhovania, ktorú medzičasom Slovensko úplne zakázalo. VIA IURIS ...

Aj vďaka VIA IURIS nebude aktívny dôchodca potrestaný za svoje vyjadrenia

Aj vďaka VIA IURIS nebude aktívny dôchodca potrestaný za svoje vyjadrenia

Náhradu nemajetkovej ujmy v sume 15 000 eur, náhradu škody vo výške 33 000 eur a ospravedlnenie žiadala ťažiarenská spoločnosť od 74 ročného pána Tibora Ivana, pretože mal údajne svojimi vyjadreniami poškodiť jej dobrú povesť.  V apríli VIA ...

Okresný úrad v B. Bystrici nerešpektuje rozhodnutie súdu v prípade vodnej elektrárne Iliaš

Okresný úrad v B. Bystrici nerešpektuje rozhodnutie súdu v prípade vodnej elektrárne Iliaš

 Pred niekoľkými týždňami bolo vydané rozhodnutie Okresného úradu v Banskej Bystrici, podľa ktorého výstavbu malej vodnej elektrárne Iliaš pri Banskej Bystrici nebude potrebné posúdiť z hľadiska jej vplyvu na životné prostredie. Úrad vydal ...

Precedentné rozhodnutie súdu v kauze diskriminácie Rómov

Precedentné rozhodnutie súdu v kauze diskriminácie Rómov

Krajský súd v Prešove definitívne rozhodol, že mesto Sabinov a ministerstvo výstavby konali diskriminačne, keď pri vysťahovaní domov v centre mesta pristupovali inak k rómskym a nerómskym obyvateľom. Občania rómskeho pôvodu boli, bez ohľadu na ...

O výstavbe ďalšej malej vodnej elektrárne bude rozhodovať súd

O výstavbe ďalšej malej vodnej elektrárne bude rozhodovať súd

Séria právnych sporov ohľadom kontroverznej výstavby malých vodných elektrární na rieke Hron pokračuje kauzou týkajúcou sa plánovanej MVE Žiar nad Hronom. Ochranárske organizácie Združenie Slatinka, Rieka – združenie na ochranu vodných ...

Podporte našu hromadnú pripomienku k novele zákona o ovzduší

Podporte našu hromadnú pripomienku k novele zákona o ovzduší

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o ovzduší, ktorá reaguje na povinnosť implementácie Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/2284/ES o znížení národných emisií určitých látok ...

O výstavbe ďalšej malej vodnej elektrárne na Hrone bude rozhodovať súd

O výstavbe ďalšej malej vodnej elektrárne na Hrone bude rozhodovať súd

Séria právnych sporov ohľadom kontroverznej výstavby malých vodných elektrární na rieke Hron pokračuje kauzou týkajúcou sa plánovanej MVE Hronský Beňadik. Skupina miestnych občanov, spolu s ochranárskymi organizáciami Rieka – združenie na ...

Nenávistné prejavy a extrémizmus v rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva

Nenávistné prejavy a extrémizmus v rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva

Cieľom publikácie je vyjasnenie toho, kde sú hranice medzi slobodou prejavu a legitímnou diskusiou o spoločenských otázkach a medzi neprípustným šírením nenávistných a extrémistických prejavov. Publikácia prináša prehľad vybraných rozhodnutí ...

Zlepšovanie prístupu k spravodlivosti (Projekt LIFE – A2J – EARL)

Zlepšovanie prístupu k spravodlivosti (Projekt LIFE – A2J – EARL)

Zatiaľ čo politiky a právo EÚ v oblasti životného prostredia sú jednými z najpokrokovejších a najkomplexnejších na svete, tak ich uplatňovanie v praxi je veľmi problematické. Silné legislatívne a politické rámce neprinášajú výsledky, ktoré by ...

Súd rozhodol v náš prospech. Konanie o vodnej elektrárni Iliaš sa musí zopakovať

Súd rozhodol v náš prospech. Konanie o vodnej elektrárni Iliaš sa musí zopakovať

Krajský súd v Banskej Bystrici dnes zrušil rozhodnutie Okresného úradu v Banskej Bystrici, podľa ktorého výstavbu malej vodnej elektrárne Iliaš nebolo potrebné posúdiť z hľadiska jej vplyvu na životné prostredie. Súd zrušil ...

Ako právnické think tanky poskytujú znalosti vládam v krajinách strednej a východnej Európy?

Ako právnické think tanky poskytujú znalosti vládam v krajinách strednej a východnej Európy?

Dobrá správa vecí verejných vyžaduje premyslené rozhodovanie založené na faktoch. Právnické think tanky môžu zohrávať významnú úlohu v oblasti práva, politík a verejnej diskusie. Správy zo šiestich krajín strednej a východnej Európy potvrdzujú, ...

OZ Triblavina na súde napadlo rozhodnutie MŽP SR v kauze križovatka Triblavina

OZ Triblavina na súde napadlo rozhodnutie MŽP SR v kauze križovatka Triblavina

Občianske združenie Triblavina napadlo na Krajskom súde v Bratislave rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR, ktoré potvrdilo, že nie je potrebné posudzovať vplyv zmeny križovatky Triblavina na životné prostredie. Táto zmena ...

Bratislavská cyklojazda upozornila na problematiku znečisteného ovzdušia

Bratislavská cyklojazda upozornila na problematiku znečisteného ovzdušia

Vyše 180 cyklistov dnes v Bratislave jazdou ulicami mesta protestovalo proti znečisteniu ovzdušia. Účastníci chceli cyklojazdou upozorniť kompetentných, že znečistenie ovzdušia predstavuje zásadný zdravotný a environmentálny problém, ktorý ...

Právny audit mesta Trenčín sprístupnený po 6 rokoch sporov

Právny audit mesta Trenčín sprístupnený po 6 rokoch sporov

Tlačová správa Centra environmentálnych aktivít: Centrum environmentálnych aktivít (CEA) až na základe návrhu exekúcie voči mestu Trenčín dosiahlo zverejnenie Správy z právneho auditu mesta Trenčín. 142 - stranový materiál, ktorý neuveriteľných ...

Napadli sme proces schvaľovania novely diaľničného zákona

Napadli sme proces schvaľovania novely diaľničného zákona

Organizácia VIA IURIS podala na Ústavný súd SR ústavnú sťažnosť, v ktorej namieta porušenie práv občanov pri schvaľovaní novely zákona o mimoriadnych opatreniach pri výstavbe diaľnic. K porušeniu práv občanov, konkrétne petičného práva a práva ...

Pripomienky k novele zákona o obecnom zriadení

Pripomienky k novele zákona o obecnom zriadení

V pripomienkovom konaní je rozsiahla novela zákona o obecnom zriadení. Ide o veľmi významný zákon, ktorý sa týka všetkých obyvateľov SR, keďže upravuje pravidlá týkajúce sa výkonu samospráv všetkých obcí. VIA IURIS k tejto novele pripravila ...

Občania žalujú štát vo veci nedostatočnej ochrany ovzdušia

Občania žalujú štát vo veci nedostatočnej ochrany ovzdušia

Trinásť žalobcov podalo na bratislavskom krajskom súde žalobu na Okresný úrad Bratislava namietajúc jeho materiál s názvom Integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia. Podľa žalobcov je bratislavský program vypracovaný nedostatočne a v ...

Novela zákona o mimoriadnych opatreniach pri výstavbe diaľnic je problematická

Novela zákona o mimoriadnych opatreniach pri výstavbe diaľnic je problematická

Novela zákona o mimoriadnych opatreniach pri výstavbe diaľnic je v rozpore s medzinárodným dohovorom o účasti verejnosti na rozhodovaní vo veciach životného prostredia ako aj právom EÚ. Vyplýva to z právneho stanoviska, ktoré dnes zverejnila ...

Na diaľničnom úseku Turany-Hubová bude stáť tunel

Na diaľničnom úseku Turany-Hubová bude stáť tunel

Víťazstvo pre slovenskú prírodu! Koncom minulého týždňa bolo zverejnené záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) na diaľničný úsek Turany – Hubová. Ministerstvo životného prostredia odsúhlasilo variant s ...

Praktický manuál pre verejnosť, ako sa zapojiť do konaní v zmysle zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd

Praktický manuál pre verejnosť, ako sa zapojiť do konaní v zmysle zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd

Hlavným cieľom manuálu je oboznámenie aktívnej verejnosti so zákonom č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a s možnosťami byť účastníkom konania podľa tohto zákona.

Novela infozákona by mala zvýšiť verejnú kontrolu úradov

Novela infozákona by mala zvýšiť verejnú kontrolu úradov

Práve v týchto dňoch sa na Ministerstve spravodlivosti SR končia takmer šesť rokov trvajúce práce na rozsiahlej zmene zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Návrh novely zákona je výsledkom práce širokej pracovnej skupiny zloženej zo ...

O rozšírení ťažby bentonitu v Kremnických vrchoch bude rozhodovať súd

O rozšírení ťažby bentonitu v Kremnických vrchoch bude rozhodovať súd

Pozitívne stanovisko Ministerstva životného prostredia SR k plánovanému masívnemu rozšíreniu ťažby bentonitu v Kremnických vrchoch, pri obciach Lutila a Stará Kremnička, v okrese Žiar nad Hronom, bude posudzovať súd. Plán investora rozšíriť ...

Hlavný zdrojom informácií o procesoch EIA by mal zostať Enviroportál

Hlavný zdrojom informácií o procesoch EIA by mal zostať Enviroportál

Včera sa na pôde Ministerstva životného prostredia SR v Bratislave uskutočnilo rozporové konanie k návrhu novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Takzvaný zákon o EIA, patrí k pilierom environmentálneho práva, pričom ...

Zlato sa pri Detve ťažiť nebude

Zlato sa pri Detve ťažiť nebude

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici zamietol návrh cyperského investora na určenie dobývacieho priestoru na ťažbu zlata v lokalite Biely vrch pri Detve. Hlavným dôvodom zamietnutia ťažby sú nesúhlasné stanoviská mesta Detva a priľahlej obce ...

Biela vrana Lapinová dostala výpoveď neprávom

Biela vrana Lapinová dostala výpoveď neprávom

Výpoveď, ktorú dostala bývalá kontrolórka Ľubica Lapinová od Národného lesníckeho centra, je neplatná. Dnes o tom rozhodol Krajský súd v Banskej Bystrici. V plnom rozsahu tak potvrdil rozsudok okresného súdu. Ako jeden z hlavných dôvodov ...

Štát tajil informácie o dotácii pre Duslo neprávom

Štát tajil informácie o dotácii pre Duslo neprávom

Krajský súd rozhodol, že ministerstvo hospodárstva postupovalo nezákonne, keď odmietlo sprístupniť informácie o poskytnutí investičnej pomoci pre Duslo Šaľa. Duslu Šala, ktoré patrí do portfólia firiem Andreja Babiša, ministerstvo potichu v roku

Podporte našu hromadnú pripomienku k zákonu EIA

Podporte našu hromadnú pripomienku k zákonu EIA

Podporte našu hromadnú pripomienku k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Tento zákon je mimoriadne dôležitý z hľadiska ochrany životného prostredia. Proces EIA predchádza povoľovaniu všetkých činností, ktoré môžu ...

Podporte hromadnú pripomienku k novele zákona o sťažnostiach

Podporte hromadnú pripomienku k novele zákona o sťažnostiach

Podporte hromadnú pripomienku k novele zákona o sťažnostiach do 4. októbra. Ľudia môžu prostredníctvom sťažností poukazovať na porušenie zákonov a nedostatky v činnosti úradov. Hromadná pripomienka navrhuje skrátenie lehoty na vybavenie ...

VIA IURIS na zasadnutí Aarhuského výboru

VIA IURIS na zasadnutí Aarhuského výboru

Právnici VIA IURIS Imrich Vozár a Ivana Figuli boli včera na zasadnutí Aarhuského výboru v Ženeve konfrontovaní s predstaviteľmi slovenskej vlády. Výbor posudzoval našu sťažnosť proti postupu ministerstva pôdohospodárstva pri príprave novely ...

Križovatka Triblavina na diaľnici D1 sa meniť nebude

Križovatka Triblavina na diaľnici D1 sa meniť nebude

Križovatka Triblavina na diaľnici D1 sa napokon meniť nebude! Sme radi, že sme pomohli občianskemu združeniu Triblavina a 3 500 ľuďom, ktorí sa v petícii vyjadrili proti zmenám, ktoré navrhla Národná diaľničná spoločnosť (NDS).

Čo nie je tajné, je verejné

Čo nie je tajné, je verejné

Manuál vysvetľuje základné myšlienky zákona o slobodnom prístupe k informáciám: na ktoré informácie sa zákon vzťahuje, kto je oprávnený žiadať o informácie, kto a ako je povinný informácie poskytnúť.

Nová skládka odpadov Pezinok

Nová skládka odpadov Pezinok

V meste mala napriek nesúhlasu ľudí a samosprávy vyrásť obrovská, nová skládka odpadu. Štátne orgány obchádzali záväzné predpisy a utajovali výsledky svojho rozhodovania. Kompetentní ignorovali petície a masové protesty a v niektorých konaniach ...

Právny audit Trenčín

Právny audit Trenčín

V roku 2010 dal nový primátor mesta Trenčín Richard Rybníček spracovať právny audit mesta za 9 600 € (s dph). Na rozdiel od iných auditov, ktoré dal tiež vypracovať, napríklad ekonomický alebo personálny, odmietol zverejniť a sprístupniť ...

Jadrová elektráreň Mochovce

Jadrová elektráreň Mochovce

V roku 2006 kúpila talianska spoločnosť ENEL 66 % akcií Slovenských elektrární a zároveň sa zaviazala dostavať 3. a 4. blok JE Mochovce. Výstavba pôvodne začala v 80-tych rokoch, v 90-tych rokoch však bola pozastavená a opätovne ju obnovil až ...

Ťažba zlata na Podpoľaní

Ťažba zlata na Podpoľaní

Cyperská spoločnosť Eastern Mediterranean Resources – Slovakia, s.r.o. má záujem ťažiť zlato v lokalite Biely vrch pri Detve. Ťažiť chce v otvorenej povrchovej bani a z vyťaženej rudy získavať zlato metódou kyanidového lúhovania. Tento spôsob ...

Stavebná uzávera Ďubákovo

Stavebná uzávera Ďubákovo

V obci Ďubákovo v okrese Poltár bola v dôsledku stavebnej uzávery od roku 1982 limitovaná akákoľvek stavebná činnosť. Stavebná uzávera bola uložená preto, aby sa nemohlo sťažiť budúce využitie územia určeného na výstavbu prečerpávacej vodnej ...

Programy starostlivosti o lesy

Programy starostlivosti o lesy

Občianske združenie Prales sa usiluje o záchranu cenných oblastí pôvodných slovenských pralesov. Na základe nami pripravenej argumentácie bolo združenie uznané za účastníka konania pri príprave a schvaľovaní Programov starostlivosti o lesy.

Starosta vs. aktívni občania

Starosta vs. aktívni občania

Bývalý starosta obce Brunovce žaloval za zásah do jeho osobnosti aktívnych občanov obce. Podľa starostu mali viacerými listami zasiahnuť do jeho dôstojnosti a vystaviť ho posmechu. Podľa obyvateľov mal starosta porušovať opakovane zákon o ...

Lom Ludrová

Lom Ludrová

Investor plánoval rozšíriť existujúci lom na ťažbu štrkov pri obci Ludrová neďaleko Ružomberka. Ak by k tomuto rozšíreniu došlo, hrozilo by zničenie vzácnych chránených druhov rastlín a biotopov európskeho významu a aj obyvatelia obce by trpeli

Vodné dielo Slatinka

Vodné dielo Slatinka

Od roku 1956 štát uvažuje o výstavbe vodného diela Slatinka (VD Slatinka). Dôvody výstavby sa neustále menili a menia a hoci do prípravy už bolo investovaných viac ako 10 mil. eur, dodnes nie je jasné, kedy a či vôbec sa VD Slatinka začne ...

MŽP sme poslali pripomienky k správe o implementácii Aarhuského dohovoru

MŽP sme poslali pripomienky k správe o implementácii Aarhuského dohovoru

V piatok sme ministerstvu životného prostredia poslali naše pripomienky k národnej správe o implementácii Aarhuského dohovoru. Poukázali sme na aktuálne nedostatky implementácie dohovoru na Slovensku, ktoré sa týkajú najmä prístupu verejnosti k ...

Správny súdny poriadok posilňuje práva verejnosti pri ochrane životného prostredia

Správny súdny poriadok posilňuje práva verejnosti pri ochrane životného prostredia

Dnes nadobúdajú účinnosť nové kódexy upravujúce postup v konaní pred súdmi, vrátane nového správneho súdneho poriadku. VIA IURIS sa aktívne zapájalo do jeho prípravy a dosiahlo, že v tomto novom kódexe sa významne rozširujú práva verejnosti pri ...

Zmeny stavby križovatky Triblavina nie sú dobrým riešením

Zmeny stavby križovatky Triblavina nie sú dobrým riešením

Občianske združenie Triblavina upozorňuje, že zmeny stavby križovatky Triblavina, ktoré navrhuje Národná diaľničná spoločnosť, zhoršia dopravnú situáciu v porovnaní s pôvodným projektom. OZ Triblavina preto ministerstvu životného prostredia ...

Ako hodnotiť možné vplyvy činností na chránené oblasti Natura 2000?

Ako hodnotiť možné vplyvy činností na chránené oblasti Natura 2000?

Dávame vám do pozornosti novú publikáciu siete právnych organizácií zaoberajúcich sa environmentálnym právom Justice and Environment, ktorej sme členom. Publikácia sa zaoberá procesom primeraného posúdenia vplyvov navrhovaných činností na ...

Ochranári vyzývajú envirorezort konať: Ukrajinské jadro je v závažnom stave

Ochranári vyzývajú envirorezort konať: Ukrajinské jadro je v závažnom stave

Ochranári v stredu doručili ministrovi životného prostredia Lászlóvi Sólymosovi list, v ktorom ho informujú o závažnej situácii jadrových reaktorov na Ukrajine a vyzývajú ho k akcii. Postupné predlžovanie životnosti flotile 15 reaktorov sa deje ...

Nové pravidlá rozšíria priestor pre obchádzanie pripomienkového konania

Nové pravidlá rozšíria priestor pre obchádzanie pripomienkového konania

Ministerstvá budú mať širší priestor pre obchádzanie pripomienkového konania a úplné vynechanie verejnosti z pripomienkovania návrhov zákonov. Vyplýva to z nového znenia Legislatívnych pravidiel vlády, ktoré na svojom včerajšom zasadnutí ...

Najvyšší súd zvrátil rozhodovanie o malej vodnej elektrárni v Iliaši

Najvyšší súd zvrátil rozhodovanie o malej vodnej elektrárni v Iliaši

V Banskej Bystrici, časť Iliaš, chce investor stavať ďalšiu malú vodnú elektráreň na Hrone. Výstavba elektrárne by bola v rozpore s platným územným plánom mesta, navyše úrady vôbec neposudzovali jej vplyvy na životné prostredie. Ochranárske ...

VIA IURIS na rokovaní s prezidentom k enviro-témam

VIA IURIS na rokovaní s prezidentom k enviro-témam

Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa Zeme a pred podpisom Parížskej klimatickej dohody v New Yorku prezident Kiska včera prijal zástupcov mimovládnych organizácií, ktorí sa angažujú v ochrane životného prostredia. Bola medzi nimi aj naša kolegyňa ...

Zuzana Čaputová si prevzala Goldmanovu cenu

Zuzana Čaputová si prevzala Goldmanovu cenu

V noci na dnes si Zuzana Čaputová, advokátka z VIA IURIS, prevzala medzinárodnú Goldmanovu cenu za životné prostredie. Na slávnostnom odovzdávaní ocenenia v americkom San Franciscu sa zúčastnilo viac ako 3 000 hostí. Zuzana má z ocenenia veľkú ...

Zuzana Čaputová si dnes prevezme prestížnu Goldmanovu cenu

Zuzana Čaputová si dnes prevezme prestížnu Goldmanovu cenu

Zuzana Čaputová z VIA IURIS si dnes v San Franciscu prevezala medzinárodnú cenu Goldman Environmental Prize. Toto prestížne ocenenie získala za svoje dlhoročné komunitné a právne líderstvo v kauze Pezinská skládka. Goldmanova environmentálna ...

O vplyve lomu pri Ludrovej sa bude rozhodovať znova

O vplyve lomu pri Ludrovej sa bude rozhodovať znova

Úrady musia znova prehodnotiť, či je pre rozšírenie lomu pri Ludrovej potrebné posudzovať jeho vplyv na životné prostredie. Rozhodol tak Krajský súd v Žiline, ktorý dal za pravdu Inštitútu pre ochranu prírody. Právnu pomoc inštitútu, vrátane ...

Prokuratúra nepodá žalobu proti nezákonne schválenému územnému plánu Banskej Bystrice

Prokuratúra nepodá žalobu proti nezákonne schválenému územnému plánu Banskej Bystrice

Krajská prokuratúra sa rozhodla nepodať žalobu na preskúmanie zákonnosti schválenia územného plánu v Banskej Bystrici, hoci pôvodne namietala, že tento proces bol nezákonný. Bezdôvodne rezignovala na svoje zákonné poslanie, ktorým je dohľad nad ...

V kauze nákupov ultrazvukov v košickej nemocnici bolo začaté trestné stíhanie

V kauze nákupov ultrazvukov v košickej nemocnici bolo začaté trestné stíhanie

V kauze podozrivých nákupov ultrazvukov v košickej nemocnici L. Pasteura, ktorý sme odhalili v júni, nastal dôležitý posun. Národná kriminálna agentúra začala trestné stíhanie vo veci podozrenia zo spáchania zločinu machinácií pri verejnom ...

Prokuratúra zistila nezákonnosti v Banskej Bystrici

Prokuratúra zistila nezákonnosti v Banskej Bystrici

Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici vydala protest proti súhlasnému stanovisku Okresného úradu Banská Bystrica, ktorým tento odobril schvaľovanie územného plánu mesta. Reagovala tak na podnet VIA IURIS a širokej verejnosti z júla tohto roku. ...

Apelujeme na poslancov, aby neschválili novelu stavebného zákona

Apelujeme na poslancov, aby neschválili novelu stavebného zákona

Národná rada SR expresne rýchlo rokuje o novele stavebného zákona, ktorá prináša značné zjednodušenie povoľovania stavieb vládou označených ako strategické investície. Minulý týždeň bol návrh novely schválený v prvom čítaní a dnes by sa o ňom ...

Žiadame opätovné prešetrenie podozrenia z tunelovania VSS

Žiadame opätovné prešetrenie podozrenia z tunelovania VSS

Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik nezistil žiadne pochybenia pri zastavení trestného stíhania vo veci tunelovania Vojenskej spravodajskej služby (VSS). Vyplýva to z jeho augustového Oznámenia, ktorým odmietol podnet Ivana Macka, Vladimíra ...

Najvyšší súd rozhodol: Mesto Trenčín musí sprístupniť právny audit

Najvyšší súd rozhodol: Mesto Trenčín musí sprístupniť právny audit

Najvyšší súd potvrdil prelomové rozhodnutie Krajského súdu v Trenčíne vo veci infožiadosti Centra environmentálnych aktivít (CEA) v jeho spore s Mestom Trenčín. Aktivisti už od roku 2011 žiadali mesto o sprístupnenie Správy z právneho auditu a ...

Účasť verejnosti na príprave právnych predpisov

Účasť verejnosti na príprave právnych predpisov

Všeobecne záväzné právne predpisy sú písanými právnymi normami, ktoré určujú pravidlá chovania sa v spoločnosti a majú priamy dosah na každého jednotlivca. Ich výsledná kvalita by preto mala byť cieľom, ku ktorému by mal smerovať proces ich ...

Prístup k súdu podľa Aarhuského dohovoru

Prístup k súdu podľa Aarhuského dohovoru

Analýza si kladie za cieľ zhodnotiť súčasný legislatívny stav slovenského právneho poriadku a súčasný stav rozhodovacej praxe súdov v Slovenskej republike z hľadiska napĺňania požiadaviek čl. 9 ods. 3 a 4 Aarhuského dohovoru. Rozoberá podmienky ...

Právne stanovisko k trestnému stíhaniu Zuzany Piussi kvôli filmu „Nemoc tretej moci“

Právne stanovisko k trestnému stíhaniu Zuzany Piussi kvôli filmu „Nemoc tretej moci“

Film Zuzany Piussi „Nemoc tretej moci“ obsahuje rozhovor s podpredsedníčkou Súdnej rady SR a vtedajšou predsedníčkou Okresného súdu Bratislava I sudkyňou Helenou Kožíkovou, ktorý sa týka známej a medializovanej kauzy zosnulej sudkyne Marty ...

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám – komentár

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám – komentár

Táto publikácia obsahuje najmä komentár zákona o slobode informácií. Pozornosť zameriava na sprístupňovanie informácií na základe žiadosti, pričom sme sa do publikácie snažili zhromaždiť doterajšie skúsenosti s procesom sprístupňovania ...

Ako môžu mimovládne organizácie podporiť smernicu EÚ o prístupe k spravodlivosti?

Ako môžu mimovládne organizácie podporiť smernicu EÚ o prístupe k spravodlivosti?

Aarhuský dohovor - Súhrn nástrojov o prístupe k spravodlivosti v oblasti životného prostredia; Ako môžu mimovládne organizácie podporiť smernicu EÚ o prístupe k spravodlivosti? Príručka bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and ...

Zhodnotenie dopadu smernice EÚ o prístupe k spravodlivosti v oblasti ŽP

Zhodnotenie dopadu smernice EÚ o prístupe k spravodlivosti v oblasti ŽP

Zhodnotenie dopadu pripravovanej smernice EÚ o prístupe k spravodlivosti v oblasti životného prostredia – Komparatívna štúdia 7 krajín EÚ. Analýza bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, právnici VIA IURIS ...

Účasť občanov na územnom plánovaní

Účasť občanov na územnom plánovaní

Verejnosť, ako konzument životného prostredia a dôležitý aktívny prvok občianskej spoločnosti, môže v územnom plánovaní zohrať významnú rolu. Publikácia sa zameriava najmä na územné plánovanie v pôsobnosti obcí a na to, ako sa verejnosť môže ...

Stanovisko k zákonu o ochrane krajiny a prírody 2011

Stanovisko k zákonu o ochrane krajiny a prírody 2011

VIA IURIS bolo dňa 18. marca 2011, listom oslovené Ministrom životného prostredia SR, aby sa zúčastnilo na príprave nového zákona o ochrane prírody a krajiny, ktoré pripravuje Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so zainteresovanými

Pripomienky k správe o implementácii Aarhuského dohovoru 2011

Pripomienky k správe o implementácii Aarhuského dohovoru 2011

Pripomienky VIA IURIS k Národnej správe o implementácii medzinárodného Aarhuského dohovoru.

Ako majú úrady postupovať? Popis priebehu správneho konania

Ako majú úrady postupovať? Popis priebehu správneho konania

Publikácia sa venuje správnemu konaniu a povinnostiam jednotlivých účastníkov. Zaujíma vás, čo je správne konanie a ako prebieha? Kto a ako rozhoduje, kto sú účastníci, aké majú práva a ako sa môžu efektívne zapojiť do konaní? Pokiaľ áno, táto ...

Cena spravodlivosti: Prípadová štúdia zo Slovenska

Cena spravodlivosti: Prípadová štúdia zo Slovenska

Cena spravodlivosti: Prípadová štúdia zo Slovenska bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, vypracovali ju právnici VIA IURIS.

Účasť občanov v územnom a stavebnom konaní

Účasť občanov v územnom a stavebnom konaní

Stavba môže významne ovplyvniť svoje okolie. Je nevyhnutné, aby povoľovanie stavieb nebolo len v rukách úzkej skupiny ľudí – investorov, vlastníkov pozemkov, úradníkov a politikov. Publikácia čitateľa zoznámi s jednotlivými etapami územného a ...

Ochrana životného prostredia na úradoch a ako sa zapojiť do rozhodovania

Ochrana životného prostredia na úradoch a ako sa zapojiť do rozhodovania

Publikácia sa venuje procesu EIA, ktorý predchádza povoľovaniu väčšiny projektov so závažným environmentálnym dopadom, procesu IPKZ (integrované povoľovanie), konaniam, ktoré upravuje zákon o ochrane prírody a krajiny, a nakoniec správnemu ...

Sloboda prejavu a žaloby na ochranu dobrej povesti

Sloboda prejavu a žaloby na ochranu dobrej povesti

Účelom publikácie je navzájom porovnať rozhodovanie súdov, ktoré sa týka otázky poškodenia dobrej povesti, občianskej cti alebo dobrého mena a to v Spojených štátoch amerických (ďalej len „USA “), v rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva

Doplnenie informácií o zmenách vnútroštátnej legislatívy

Doplnenie informácií o zmenách vnútroštátnej legislatívy

V rámci konania o porušení predpisov Európskej Únie č. 2007/2385, ktoré začala Európska Komisia proti Slovenskej republike sme Európsku Komisiu informovali o zmenách právnej úpravy, ktoré prijala Národná rada Slovenskej republiky vo februári a ...

Sťažnosť Európskej Komisii vo veci porušenia komunitárneho práva SR

Sťažnosť Európskej Komisii vo veci porušenia komunitárneho práva SR

Európskej Komisii sme adresovali sťažnosť týkajúcu sa porušenia komunitárneho práva únie zo strany Slovenskej republiky. Dôvodom je neplnenie povinnosti implementácie a transpozície Dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na

Stanovisko k pozmeňujúcim návrhom zákona o EIA

Stanovisko k pozmeňujúcim návrhom zákona o EIA

V rámci témy rozširovanie prístupu verejnosti k súdom a prístupu k informáciám v konaniach s vážnym dopadom na životné prostredie sme vypracovali Stanovisko k pozmeňujúcim návrhom zákona o EIA, ktoré bolo obsiahnuté v Spoločnej správe výborov NR

Správa o prístupe k spravodlivosti v oblasti životného prostredia

Správa o prístupe k spravodlivosti v oblasti životného prostredia

Správa o prístupe k spravodlivosti v oblasti životného prostredia bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, právnici VIA IURIS vypracovali časť týkajúcu sa Slovenska.

Aarhuský dohovor – Problémy aplikačnej praxe

Aarhuský dohovor – Problémy aplikačnej praxe

Analýza Aarhuský dohovor – Problémy aplikačnej praxe bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, právnici VIA IURIS vypracovali časť týkajúcu sa Slovenska.

Robíme hluk: Prípadová štúdia zo Slovenska

Robíme hluk: Prípadová štúdia zo Slovenska

Robíme hluk: Prípadová štúdia zo Slovenska bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, právnici VIA IURIS vypracovali časť týkajúcu sa Slovenska.

Analýza o obchodovaní s deťmi

Analýza o obchodovaní s deťmi

Analýza o právach dieťaťa (Obchodovanie s deťmi) bola vypracovaná v rámci medzinárodnej v rámci medzinárodnej spolupráce o právnych aspektoch súvisiacich s presadzovaním a ochranou základných ľudských práv v Európskej únii, právnici VIA IURIS ...

Analýza o homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie

Analýza o homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie

Analýza o homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie bola vypracovaná v rámci medzinárodnej v rámci medzinárodnej spolupráce o právnych aspektoch súvisiacich s presadzovaním a ochranou základných ľudských práv v Európskej únii, ...

EIA a SEA – Príklady legislatívnej úpravy a praxe

EIA a SEA – Príklady legislatívnej úpravy a praxe

Analýza EIA a SEA – Príklady legislatívnej úpravy a praxe bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, právnici VIA IURIS vypracovali časť týkajúcu sa Slovenska.

Právo pre neprávnikov

Právo pre neprávnikov

Brožúra poskytuje základný právny prehľad o trestnom konaní, o prístupe k bývaniu a nájomným bytom, ako aj o diskriminácii a možnostiach právnej ochrany proti diskriminácii.

Implementácia EIA smernice – Sumár prípadových štúdií

Implementácia EIA smernice – Sumár prípadových štúdií

Implementácia EIA smernice - Sumár prípadových štúdií bol publikovaný v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, právnici VIA IURIS vypracovali časť týkajúcu sa Slovenska.

EIA a dopravná infraštruktúra – Komparatívna právna analýza

EIA a dopravná infraštruktúra – Komparatívna právna analýza

EIA a dopravná infraštruktúra – Komparatívna analýza bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, právnici VIA IURIS vypracovali časť týkajúcu sa Slovenska.

Aarhuský dohovor – Zbierka prípadových štúdií

Aarhuský dohovor – Zbierka prípadových štúdií

Aarhuský dohovor - Zbierka prípadových štúdií bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, právnici VIA IURIS vypracovali časť týkajúcu sa Slovenska.

Účasť občanov pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Účasť občanov pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Pri dostatočnej mobilizácii verejnosti, využití všetkých právnych nástrojov a troche šťastia môže proces posudzovania vplyvov na životné prostredie pomôcť občanom pri rozhodovaní o činnostiach, ktoré ovplyvňujú kvalitu ich života. Manuál zoznámi

Ako založiť občianske združenie

Ako založiť občianske združenie

Manuál na pokojné plávanie vo vodách registrácie občianskych združení. Okrem iného vysvetľuje aj postup v prípade, ak Ministerstvo vnútra SR predlžuje proces registrácie vyžadovaním nezmyselných a nepotrebných údajov v dokumentoch potrebných pre

Poškodil vás štát? Možnosti náhrady škody spôsobenej štátnymi orgánmi

Poškodil vás štát? Možnosti náhrady škody spôsobenej štátnymi orgánmi

Sprievodca procesom poskytovania náhrady škody v prípadoch, ak škodu spôsobili štátne orgány nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom. V brožúre možno nájsť aj právne podania na úrady a na súdy.

Petície: Výzvy, námety a sťažnosti vo verejnom záujme

Petície: Výzvy, námety a sťažnosti vo verejnom záujme

Brožúra vysvetľuje proces uplatňovania petičného práva garantovaného ústavou: kto môže podať petíciu a kedy, ako zhromažďovať podpisy pod petíciu, proces vybavovania petícií, najčastejšie otázky súvisiace s podávaním petícií. V publikácii možno ...

Ako sa rodí zákon: Legislatívny proces a miesto občana v ňom

Ako sa rodí zákon: Legislatívny proces a miesto občana v ňom

Podrobný popis jednotlivých štádií legislatívneho procesu so zameraním na možnosti účasti verejnosti v procese tvorby zákonov.

Korupcia – choroba a protilátky. Príručka aktívneho liečiteľa

Korupcia – choroba a protilátky. Príručka aktívneho liečiteľa

Krátky manuál o korupčnom správaní a o ustanoveniach zákonov, ktoré sa týkajú korupcie. Navrhuje aj postup konania pre občanov, ktorí sú konfrontovaní s korupciou.

Zhromaždenia, demonštrácie, mítingy

Zhromaždenia, demonštrácie, mítingy

Publikácia sumarizuje práva a povinnosti organizátorov a účastníkov zhromaždení. Načrtáva postup pri riešení konfliktov, ktoré vznikajú pri ohlasovaní zhromaždení.

Priame akcie od A do Z

Priame akcie od A do Z

Manuál reaguje na skúsenosti mnohých aktivistov počas protestných akcií, pričom poukazuje na nesprávne vyšetrovacie praktiky príslušníkov polície. Vysvetľuje organizátorom a účastníkom "priamych akcií", aké konanie je v súlade s právom, popisuje

Share This