Aj vďaka VIA IURIS nebude aktívny dôchodca potrestaný za svoje vyjadrenia

Náhradu nemajetkovej ujmy v sume 15 000 eur, náhradu škody vo výške 33 000 eur a ospravedlnenie žiadala ťažiarenská spoločnosť od 74 ročného pána Tibora Ivana, pretože mal údajne svojimi vyjadreniami poškodiť jej dobrú povesť.  V apríli VIA IURIS zabezpečila aktívnemu dôchodcovi právnu pomoc, ktorá vyvrcholila pred pár dňami, keď sa spoločnosť rozhodla žalobu vziať späť.

Pán Tibor Ivan v Kremnických vrchoch, konkrétne v dobývacom priestore Dolná Ves, dlhodobo poukazuje na negatívny vplyv ťažby bentonitu na zákonom chránené rastliny a živočíchy európskeho významu, ako je napríklad Salamandra škvrnitá a mäsožravá rastlina Rosička okrúhlolistá. Ťažba podľa neho bola povolená aj napriek niektorým chýbajúcim dokumentom, ktoré mali zo strany príslušných orgánov zohľadnené. „Kremnické vrchy sú nádherné, zákonom chránené územie, z ktorého by niektoré rastliny a živočíchy mohli kvôli ťažbe úplne zmiznúť,“ skonštatoval aktívny pán Ivan. Ťažiarenská spoločnosť, po opakovaných podnetoch pána Ivana na príslušné orgány a ich zverejnení, podala v júni 2016 žalobu na ochranu svojej dobrej povesti.

Keďže organizácia VIA IURIS dlhodobo pomáha aj tým, ktorí sú pri obhajobe verejného záujmu zastrašovaní, advokátka Kristína Babiaková, spolupracujúca s VIA IURIS, vstúpila do tohto sporu v apríli tohto roka a poskytla pánovi Ivanovi právne zastúpenie. „Pán Ivan realizoval svoje právo na slobodu prejavu, keď príslušným orgánom oznamoval a aj zverejňoval informáciu, že pri povoľovaní ťažby nebol vzatý do úvahy výskyt chránených rastlín a živočíchov. Vzhľadom na to, že išlo o vyjadrenia týkajúce sa verejného záujmu – ochrany životného prostredia, musí ťažiarenská spoločnosť zniesť väčšiu mieru kritiky,“ upozornila advokátka Kristína Babiaková.

Pôvodne mal začiatkom októbra pán Tibor Ivan absolvovať ďalšie pojednávanie na súde, no ťažiarenská spoločnosť sa pred pár dňami rozhodla žalobu vziať späť. Strany by sa mali následne pokúsiť o nastavenie komunikácie do budúcna.

 

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tejto tlačovej správy je výlučne zodpovedná VIA IURIS.

Share This