Implementácia EIA smernice – Sumár prípadových štúdií

Dátum publikácie: 2006

Implementácia EIA smernice – Sumár prípadových štúdií bol publikovaný v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, právnici VIA IURIS vypracovali časť týkajúcu sa Slovenska.

Prečítajte si celý sumár v anglickom jazyku

Share This