Ako môžu mimovládne organizácie podporiť smernicu EÚ o prístupe k spravodlivosti?

Dátum publikácie: 2012

Aarhuský dohovor – Súhrn nástrojov o prístupe k spravodlivosti v oblasti životného prostredia; Ako môžu mimovládne organizácie podporiť smernicu EÚ o prístupe k spravodlivosti? Príručka bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, právnici VIA IURIS vypracovali slovenskú verziu príručky.

Prečítajte si celú príručku

Share This