VIA IURIS na zasadnutí Aarhuského výboru

Právnici VIA IURIS Imrich Vozár a Ivana Figuli boli včera na zasadnutí Aarhuského výboru v Ženeve konfrontovaní s predstaviteľmi slovenskej vlády. Výbor posudzoval našu sťažnosť proti postupu ministerstva pôdohospodárstva pri príprave novely zákona o lesoch v roku 2013. Namietali sme, že pri príprave novely boli porušené práva verejnosti. Medzičasom bol aj vďaka nám prijatý zákon o príprave právnych predpisov, ktorý ľuďom garantuje právo podieľať sa na tvorbe zákonov. Ide o významnú zmenu, ktorá môže ovplyvniť výsledok konania. Napriek tomu pokladáme za dôležité, aby Aarhuský výbor pokračoval v konaní v tomto prípade. Jeho pozitívne rozhodnutie by mohlo byť pre vládu výstrahou, aby dodržiavala svoje medzinárodné záväzky. Aarhuský výbor by mal rozhodnúť v najbližších mesiacoch.

Share This