Občania žalujú štát vo veci nedostatočnej ochrany ovzdušia

Trinásť žalobcov podalo na bratislavskom krajskom súde žalobu na Okresný úrad Bratislava namietajúc jeho materiál s názvom Integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia. Podľa žalobcov je bratislavský program vypracovaný nedostatočne a v rozpore s platným slovenským zákonom o ovzduší i európskou smernicou.

„Znečistenie ovzdušia predstavuje zásadný zdravotný a environmentálny problém. Mnohé štátne inštitúcie sa tvária, že tento vážny problém riešia, ale namiesto skutočných riešení produkujú len zbytočné kopy papierov. Bratislavský integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia je výborný príklad, ako to nerobiť. Názov znie síce honosne, ale nie je to nič iné, iba veľa popísaných strán bez konkrétnych riešení, bez jasných termínov a bez merateľných kritérií. Prišiel čas vyžadovať od štátnych úradníkov konkrétne a merateľné opatrenia. V Bratislave ide prioritne o oblasť dopravy, vrátane podpory chodcov a cyklistov,”povedal Igor Trenk z Cyklokoalície.

Žalobcovia, čiže 10 občanov Bratislavy a tri mimovládne environmentálne organizácie (CEPTA, ClientEarth a Cyklokoalícia) žiadajú súd, aby preskúmal či bratislavský Integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia, bol vydaný v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ.

„Prijatím nekonkrétneho programu bol porušený verejný záujem na ochrane životného prostredia. Náš zákon o ovzduší i európska legislatíva hovoria jasne – program musí určiť merateľné, kontrolovateľné a časovo viazané opatrenia. Po dôkladnom preštudovaní Bratislavského integrovaného programu na zlepšenie kvality ovzdušia, i jeho porovnaní s podobnými materiálmi z vyspelých krajín EÚ máme za to, že bratislavský integrovaný program požadované náležitosti neobsahuje a tak nespĺňa základné ciele, ktoré majú byť takýmto programom naplnené,“ konštatovala Kristína Babiaková, advokátka VIA IURIS a právna zástupkyňa žalobcov.

Ako dodala právna zástupkyňa medzinárodnej organizácie ClientEarth Anna Heslop: „Vlády európskych krajín reagujú príliš pomaly na kritický zdravotný stav svojich obyvateľov spôsobený znečistením ovzdušia. Práve znečistený vzduch pritom každoročne prispieva k viac ako 430 000 predčasným úmrtiam v rámci EÚ. Zákony na ochranu zdravia, ktoré sa nedodržiavajú nemajú zmysel. Je povinnosťou všetkých vlád v rámci EÚ, aby prijali rázne opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia a podporili právo svojich občanov dýchať čistý vzduch.“

V prípade, že súd žalobcom vyhovie, bude musieť Okresný úrad Bratislava materiál zásadne prerobiť a doplniť účinné opatrenia, ktoré v najkratšom možnom čase zlepšia kvalitu ovzdušia v Bratislave minimálne pod limity stanovené v legislatíve a neskôr aj na úroveň bezpečnú pre zdravie obyvateľov.

„Integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia má zavádzať účinné opatrenia na redukciu znečistenia štyroch znečisťujúcich látok pod hladiny povolených limitov – prachové častice PM10, NO2, Benzo(a)pyrén a Ozón. Tieto látky majú negatívne dopady na zdravie, klímu, prírodné prostredie ale aj ekonomiku. Popri orgánoch dýchacích ciest u človeka poškodzujú kardiovaskulárny systém, zdravý vývoj plodu, komplikujú astmatické ochorenia, zapríčiňujú predbežné úmrtia a spôsobujú vážne ekonomické ujmy práceneschopnosťou a nákladmi na ošetrovanie, resp. liečbu postihnutých,“hovorí predseda Centra pre trvalo udržateľné alternatívy (CEPTA) Daniel Lešinský.

Share This