Pripomienky k novele zákona o obecnom zriadení

V pripomienkovom konaní je rozsiahla novela zákona o obecnom zriadení. Ide o veľmi významný zákon, ktorý sa týka všetkých obyvateľov SR, keďže upravuje pravidlá týkajúce sa výkonu samospráv všetkých obcí. VIA IURIS k tejto novele pripravila pripomienky, kde navrhujeme zmeniť niektoré z novelizačných bodov, ktoré podľa nášho názoru smerujú k oslabeniu postavenia obyvateľov obcí a poslancov obecných zastupiteľstiev, napr. vo vzťahu k možnosti miestnym referendom odvolať starostu obce z dôvodu hrubého porušenia svojich povinností.

Pozrite si celé znenie našich pripomienok

Share This