Právne stanovisko k trestnému stíhaniu Zuzany Piussi kvôli filmu „Nemoc tretej moci“

Dátum publikácie: 23. január 2012
Autor: Peter Wilfling

Film Zuzany Piussi „Nemoc tretej moci“ obsahuje rozhovor s podpredsedníčkou Súdnej rady SR a vtedajšou predsedníčkou Okresného súdu Bratislava I sudkyňou Helenou Kožíkovou, ktorý sa týka známej a medializovanej kauzy zosnulej sudkyne Marty Laukovej. Sudkyňa Kožíková sa na filmovom zázname rozpráva najprv s autorkou filmu a potom aj s dcérou zosnulej sudkyne Laukovej, ktorá jej kladie otázky týkajúce sa vyjadrení sudkyne Kožíkovej na adresu sudkyne Laukovej pred jej smrťou. Sudkyňa Kožíková má na filmovom zázname cez oči čierny pruh. Po odvysielaní tohto filmu v Rozhlase a televízii Slovenska (RTVS) začala polícia trestné stíhanie vo veci spáchania trestného činu „porušenie dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy“ podľa § 377 Trestného zákona. Podľa VIA IURIS je toto trestné stíhanie zjavne právne neopodstatnené a zverejnením záznamu so sudkyňou Kožíkovou nemohlo v žiadnom prípade prísť k spáchaniu trestného činu.

Prečítajte si celé právne stanovisko

Share This