Zmeny stavby križovatky Triblavina nie sú dobrým riešením

Občianske združenie Triblavina upozorňuje, že zmeny stavby križovatky Triblavina, ktoré navrhuje Národná diaľničná spoločnosť, zhoršia dopravnú situáciu v porovnaní s pôvodným projektom. OZ Triblavina preto ministerstvu životného prostredia doručilo svoje pripomienky k navrhovaným zmenám stavby.

Národná diaľničná spoločnosť (ďalej aj NDS) do mája 2015 pri výstavbe postupovala podľa schváleného projektu križovatky Triblavina. Uvedený projekt bol posúdený z hľadiska vplyvov na životné prostredie, bolo vydané územné a stavebné povolenie. Následne, už vo fáze realizácie, požiadala NDS o zmenu stavby pred dokončením. Hlavnými zmenami, ktoré navrhuje sú: „zrušenie kolektorových pásov z dôvodu zmeny koncepcie rozšírenia diaľnice a rozšírenie diaľnice D1 na 8 – pruh miesto 6 – pruhu z dôvodu zmeny koncepcie rozšírenia diaľnice.“ Ide teda o návrh na odstránenie paralelných ciest (kolektorov), ktoré mali viesť súbežne s diaľnicou D1 a umožňovali by napájanie z okolitých obcí na kolektory na viacerých miestach. Vypustenie kolektorov bude znamenať zhoršenie dopravnej situácie v okolitých obciach. Združenie Triblavina v tomto procese zastupuje Zuzana Čaputová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS.

OZ Triblavina je presvedčené, že navrhované zmeny sú nevhodné a z hľadiska riešenia dopravnej situácie v okolí obcí Chorvátsky Grob, Vajnory, Bernolákovo a Ivanka pri Dunaji, ich považuje za kontraproduktívne. Už dnes je dopravná situácia v týchto obciach neúnosná. Navrhovaná zmena by podľa dopravných odborníkov zásadným spôsobom negatívne ovplyvnila pohodu života obyvateľov dotknutých obcí a mala nezanedbateľné účinky na zdravie obyvateľov. Navrhovaná zmena je zároveň v rozpore s územným plánom Bratislavského samosprávneho kraja.

Vzhľadom na to, že ide o nezanedbateľné zmeny stavby, ktorá podlieha povinnému posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, OZ Triblavina v stanovisku adresovanému Ministerstvu životného prostredia SR požaduje, aby aj navrhované zmeny tiež podliehali posúdeniu vplyvov. Názor OZ Triblavina zdieľa aj 3 500 ľudí, ktorí ho vyjadrili v petícii.

Share This