Doplnenie informácií o zmenách vnútroštátnej legislatívy

Dátum publikácie: júl 2010

V rámci konania o porušení predpisov Európskej Únie č. 2007/2385, ktoré začala Európska Komisia proti Slovenskej republike sme Európsku Komisiu informovali o zmenách právnej úpravy, ktoré prijala Národná rada Slovenskej republiky vo februári a marci 2010. Zmeny sa týkali prístupu verejnosti k súdom a prístupu k informáciám v konaniach s vážnym dopadom na životné prostredie.

Prečítajte si celé naše pripomienky

Share This