Účasť občanov v územnom a stavebnom konaní

Dátum publikácie: 2011
Autor: Jaroslav Pavlovič

Stavba môže významne ovplyvniť svoje okolie. Je nevyhnutné, aby povoľovanie stavieb nebolo len v rukách úzkej skupiny ľudí – investorov, vlastníkov pozemkov, úradníkov a politikov. Publikácia čitateľa zoznámi s jednotlivými etapami územného a stavebného konania. Predstavuje možnosti, ako sa môže občan do týchto konaní efektívne zapojiť a ovplyvniť ich výsledok.

Pozrite si celú príručku

Share This