Podporte našu hromadnú pripomienku k zákonu EIA

Podporte našu hromadnú pripomienku k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA).

Tento zákon je mimoriadne dôležitý z hľadiska ochrany životného prostredia. Proces EIA predchádza povoľovaniu všetkých činností, ktoré môžu poškodzovať životné prostredie, napríklad skládok dopadov, ťažby nerastov, či výstavbe vodných nádrží.

V pripomienke navrhujeme viacero zmien, ktoré zlepšia proces EIA a posilnia postavenie občanov v ňom. Napríklad, v súčasnosti si investor, ktorý činnosť navrhuje, platí spracovanie odborného posudku, ktorý by mal byť nezávislým zhodnotením procesu EIA. To vzbudzuje vážne pochybnosti o objektívnosti posudkov. Tento priamy vzťah navrhujeme upraviť.

Do piatku 7. októbra 2016 potrebujeme nazbierať minimálne 500 podporovateľov, aby sme mohli rokovať so zástupcami Ministerstva životného prostredia o našich pripomienkach.

Za Vašu podporu vopred ďakujeme!

Share This