Petície: Výzvy, námety a sťažnosti vo verejnom záujme

Dátum publikácie: 2000
Autor: Ján Hrubala, Pavol Žilinčík

Brožúra vysvetľuje proces uplatňovania petičného práva garantovaného ústavou: kto môže podať petíciu a kedy, ako zhromažďovať podpisy pod petíciu, proces vybavovania petícií, najčastejšie otázky súvisiace s podávaním petícií. V publikácii možno nájsť aj praktické príklady a vzory petičných hárkov.

Pozrite si celú príručku

Share This