Výborná správa – Súd vyhovel žalobe verejnosti v prípade malej vodnej elektrárne Iliaš

Dnes sa na Krajskom súde v Banskej Bystrici uskutočnilo pojednávanie vo veci napadnutého rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica o neposudzovaní vplyvov na životné prostredie navrhovanej malej vodnej elektrárne v Iliaši (časť Banskej Bystrice). Ide už o druhé rozhodnutie okresného úradu v tej istej veci a s rovnakým výsledkom. Okresný úrad tak rozhodol napriek tomu, že Krajský súd v Banskej Bystrici už obdobné rozhodnutie z dôvodu jeho nezákonnosti v nedávnej minulosti zrušil.

Ochranárske združenia Rieka – združenie na ochranu vodných tokov, Združenie Slatinka a miestne združenie Za dôstojnú Radvaň, s právnou pomocou združenia VIA IURIS, podali na súd novú žalobu, kde namietali nové rozhodnutie okresného úradu, podľa ktorého výstavbu malej vodnej elektrárne nebude potrebné posúdiť z hľadiska jej vplyvu na životné prostredie. Podľa žaloby okresný úrad nerešpektoval názor súdu uvedený v rozsudku z roku 2017 a viaceré pochybenia neodstránil a to napriek tomu, že právny názor súdu je pre úrad záväzný. Svoje rozhodnutie nedostatočne zdôvodnil, k mnohým pripomienkam verejnosti sa vôbec nevyjadril. Navyše, v priebehu času sa zmenila právna úprava a podľa nového právneho stavu už takýto typ elektrární musí povinne podliehať komplexnému posúdeniu vplyvov na životné prostredie. Ani to však úrad vôbec nezobral do úvahy.

Súd na dnešnom pojednávaní žalobe vyhovel a napadnuté rozhodnutie pre jeho nezákonnosť zrušil, pričom sa stotožnil takmer so všetkými bodmi žaloby. Okresný úrad tak bude vo veci rozhodovať tretíkrát.

Hron si tak môže na chvíľu vydýchnuť.

Share This