Cena spravodlivosti: Prípadová štúdia zo Slovenska

Dátum publikácie: 2011

Cena spravodlivosti: Prípadová štúdia zo Slovenska bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, vypracovali ju právnici VIA IURIS.

Prečítajte si celú štúdiu v anglickom jazyku

Share This