EIA a dopravná infraštruktúra – Komparatívna právna analýza

Dátum publikácie: 2006

EIA a dopravná infraštruktúra – Komparatívna analýza bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, právnici VIA IURIS vypracovali časť týkajúcu sa Slovenska.

Prečítajte si celú analýzu v anglickom jazyku

Share This