Poškodil vás štát? Možnosti náhrady škody spôsobenej štátnymi orgánmi

Dátum publikácie: 2000
Autor: Zuzana Dlugošová

Sprievodca procesom poskytovania náhrady škody v prípadoch, ak škodu spôsobili štátne orgány nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom. V brožúre možno nájsť aj právne podania na úrady a na súdy.

Pozrite si celú príručku

Share This