Čo nie je tajné, je verejné

Dátum publikácie: 2000
Autor: Tomáš Kamenec, Vlado Pirošík

Manuál vysvetľuje základné myšlienky zákona o slobodnom prístupe k informáciám: na ktoré informácie sa zákon vzťahuje, kto je oprávnený žiadať o informácie, kto a ako je povinný informácie poskytnúť.

Pozrite si celú publikáciu

Share This