EIA a SEA – Príklady legislatívnej úpravy a praxe

Dátum publikácie: 2008

Analýza EIA a SEA – Príklady legislatívnej úpravy a praxe bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, právnici VIA IURIS vypracovali časť týkajúcu sa Slovenska.

Prečítajte si celú analýzu v anglickom jazyku

Share This