VIA IURIS na rokovaní s prezidentom k enviro-témam

Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa Zeme a pred podpisom Parížskej klimatickej dohody v New Yorku prezident Kiska včera prijal zástupcov mimovládnych organizácií, ktorí sa angažujú v ochrane životného prostredia. Bola medzi nimi aj naša kolegyňa Eva Kováčechová. Diskutovalo sa o stave ochrany životného prostredia za uplynulých 25 rokov, o aktuálnych enviro-témach, aj o vymožiteľnosti práva a zapojení verejnosti do rozhodovania o projektoch, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Boj proti klimatickým zmenám a ochrana prírody a krajiny musí byť spoločným záujmom nás všetkých. Preto zástupcovia tretieho sektora ponúkli spoluprácu pri príprave strategických dokumentov a riešení konkrétnych projektov. Dobré príklady z praxe ukazujú, že ak úrady prizvú k spolupráci verejnosť hneď na začiatku, môžu tak predísť vzájomným nedorozumeniam. Budeme radi, ako ochrana životného prostredia nezostane len sloganom, ale sa aj reálne naplní v živote.

Share This