Bratislavská cyklojazda upozornila na problematiku znečisteného ovzdušia

Vyše 180 cyklistov dnes v Bratislave jazdou ulicami mesta protestovalo proti znečisteniu ovzdušia. Účastníci chceli cyklojazdou upozorniť kompetentných, že znečistenie ovzdušia predstavuje zásadný zdravotný a environmentálny problém, ktorý treba začať aktívne riešiť. Cyklistický protest sa uskutočnil v čase, keď NR SR rokuje o novele zákona o ovzduší a Krajský súd v Bratislave má na stole žalobu skupiny občanov mesta a environmentálnych mimovládnych organizácií kvôli nedostatočným opatreniam v integrovanom programe na zlepšenie kvality ovzdušia v bratislavskom regióne.

„Sme radi, že problematika znečistenia ovzdušia začína byť celospoločenskou témou. To, že sa v týchto dňoch v parlamente rokuje o novele zákona o ovzduší, a že sa aj do slovenského legislatívneho systému zavádzajú moderné európske prvky ochrany ovzdušia je jednoznačne pozitívne. Problém, ale vidíme v implementácii týchto politík, zákonov a vyhlášok v praxi. Dobré zámery a opatrenia ostávajú totiž až príliš často len na papieri. Ak chceme skutočne chrániť zdravie ľudí a životné prostredie, musíme to zmeniť. Nekonečné kompetenčné spory, technické, či organizačné problémy už ďalej nesmú byť výhovorkou. Podstatné je, aby sa čistota ovzdušia v najkratšom možnom čase zlepšila na takú úroveň, ktorá nepoškodzuje zdravie občanov,“ povedal Juraj Rizman, hovorca VIA IURIS.

Mimovládne organizácie Cyklokoalícia a VIA IURIS doručili v týchto dňoch do NR SR pripomienky k novele zákona o ovzduší, v ktorých navrhujú viacero zmien smerujúcich k tomu, aby opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia boli efektívne a záväzné pre kľúčových aktérov.

„Mnohé štátne inštitúcie sa tvária, že problém ochrany ovzdušia riešia, ale namiesto skutočných riešení produkujú len zbytočné kopy papierov. Bratislavský integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia je výborný príklad, ako to nerobiť. Názov znie síce honosne, ale nie je to nič iné, iba veľa popísaných strán bez konkrétnych riešení, bez jasných termínov a bez merateľných kritérií. Prišiel čas vyžadovať od štátnych úradníkov konkrétne a merateľné opatrenia. V Bratislave ide prioritne o oblasť dopravy, vrátane podpory chodcov a cyklistov,” povedal Igor Trenk z Cyklokoalície.   

Trinásť žalobcov podalo vo februári na bratislavskom krajskom súde žalobu na Okresný úrad Bratislava namietajúc jeho materiál s názvom Integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia. Podľa žalobcov je bratislavský program vypracovaný nedostatočne a v rozpore s platným slovenským zákonom o ovzduší i európskou smernicou. Žalobcovia, čiže 10 občanov Bratislavy a tri mimovládne environmentálne organizácie (CEPTA, ClientEarth a Cyklokoalícia) žiadajú súd, aby preskúmal či bratislavský Integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia, bol vydaný v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ. Žalobcovia sú presvedčení, že prijatím nekonkrétneho programu bol porušený verejný záujem na ochrane životného prostredia.

Foto: Rastislav Prochazka

Share This