MŽP sme poslali pripomienky k správe o implementácii Aarhuského dohovoru

V piatok sme ministerstvu životného prostredia poslali naše pripomienky k národnej správe o implementácii Aarhuského dohovoru. Poukázali sme na aktuálne nedostatky implementácie dohovoru na Slovensku, ktoré sa týkajú najmä prístupu verejnosti k informáciám a k súdom. Vo všeobecnosti však platí, že legislatívna úprava práv občanov, ktoré vyplývajú z dohovoru, sa v poslednom období výrazne zlepšila. Teší nás, že sme k tomu našou prácou prispeli aj my. Zásady dohovoru sme presadzovali pri príprave zákona o tvorbe právnych predpisov aj nového súdneho správneho poriadku, ktoré vstúpi-li do platnosti v tomto roku. Tie rozšírili možnosti verejnosti podieľať sa na tvorbe zákonov a tiež jej právo obhajovať ochranu životného prostredia na súdoch. Prečítajte si naše pripomienky.

Share This