Analýza o obchodovaní s deťmi

Dátum publikácie: 2008

Analýza o právach dieťaťa (Obchodovanie s deťmi) bola vypracovaná v rámci medzinárodnej v rámci medzinárodnej spolupráce o právnych aspektoch súvisiacich s presadzovaním a ochranou základných ľudských práv v Európskej únii, právnici VIA IURIS vypracovali časť týkajúcu sa Slovenska.

Prečítajte si celú analýzu v anglickom jazyku

Share This