Aarhuský dohovor – Problémy aplikačnej praxe

Dátum publikácie: 2009

Analýza Aarhuský dohovor – Problémy aplikačnej praxe bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, právnici VIA IURIS vypracovali časť týkajúcu sa Slovenska.

Prečítajte si celú analýzu v anglickom jazyku

Share This