Príbeh Bielej vrany Ľubice Lapinovej má šťastný koniec

Národné lesnícke centrum (NLC) po siedmich rokoch konečne vyplatilo Ľubici Lapinovej náhradu mzdy, pretože súdy rozhodli, že zamestnávateľ s ňou nezákonne ukončil pracovný pomer. Celý spor napokon s pomocou organizácie VIA IURIS skončil vzájomnou dohodou.

„S pravdou zájdete ďalej ako s lžou. Bola som tak vychovávaná, že keď vravím pravdu, nemám sa do čoho zapliesť.“

Ľubica Lapinová

Ľubica Lapinová pracovala niekoľko desiatok rokov ako jediná kontrolórka v Národnom lesníckom centre vo Zvolene. Za ten čas s ňou boli všetci nadriadení spokojní, pretože svoju prácu vykonávala zodpovedne. Po tom, ako upozornila na nezrovnalosti pri verejnom obstarávaní v známej kauze Forestportal, sa jej život od základov zmenil. Začiatkom roka 2012 dostala výpoveď pre nadbytočnosť, hoci v NLC bola jedinou kontrolórkou.  „Dovtedy mi nebolo nič vytknuté, nebola som tam ako nutné zlo, ale nástroj riadenia,“ vyjadrila sa Ľubica Lapinová.

Aktivačné práce a trestné oznámenia

Po strate zamestnania žila istú dobu zo sociálnych dávok a  zúčastňovala sa na aktivačných prácach, aby nejakým spôsobom aspoň prežila. Zo strany bývalého zamestnávateľa Ľubica čelila dvom trestným oznámeniam, ktoré boli nakoniec zastavené ako bezdôvodné a ohováraniu jej osoby a práce, ktorú bez výhrad dlhé roky vykonávala. „Viem, že možno nevyhrám alebo to bude tŕnistá cesta, ale keď sa budeme všetci báť, tak to nikdy neskončí,“ povedala v tom čase Lapinová.

Súdy už v roku 2016 právoplatne konštatovali, že výpoveď je neplatná preto, lebo pani Lapinová v skutočnosti nebola nadbytočná. Navyše, zástupcovia zamestnancov nedali súhlas s výpoveďou,“ vysvetľuje Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS.

Šťastný koniec príbehu jednej Bielej vrany

Keď pred tromi rokmi súd rozhodol v jej prospech a konečne označil jej výpoveď za neplatnú, Ľubica Lapinová si myslela, že sa rýchlo dočká nápravy. „Súd ale nepokračoval v konaní. Čakal na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, hoci to nie je jeho povinnosť. Po rozhodnutí najvyššieho súdu, ktorý opäť potvrdil nezákonnosť výpovede, NLC konečne uznalo nárok pani Lapinovej na náhradu mzdy a po vzájomnej dohode jej  bola mzda vyplatená, “ uvádza  Kristína Babiaková, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS.

Počas celého sporu Ľubici Lapinovej zabezpečila pomoc organizácia VIA IURIS s finančným prispením Nadácie Zastavme korupciu. V konaní ju zastupovali spolupracujúce advokátky Eva Kováčechová a Kristína Babiaková. Vyslovenie neplatnosti výpovede bývalej kontrolórky a priznanie náhrady mzdy sú výsledkom odhodlania a viery v spravodlivosť.

Bývalá kontrolórka Národného lesníckeho centra Ľubica Lapinová v roku 2014 získala za svoj boj za pravdu a spravodlivosť ocenenie občianskej statočnosti Biela vrana. V rovnakom roku ju v prezidentskom paláci prijal aj prezident Andrej Kiska.

Share This