Správa o prístupe k spravodlivosti v oblasti životného prostredia

Dátum publikácie: 2010

Správa o prístupe k spravodlivosti v oblasti životného prostredia bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, právnici VIA IURIS vypracovali časť týkajúcu sa Slovenska.

Prečítajte si celú štúdiu v anglickom jazyku

Share This