Súd dal za pravdu aktivistom! Malá vodná elektráreň Žiar nad Hronom bola umiestnená v rozpore so zákonom.

Krajský súd v Banskej Bystrici zrušil územné rozhodnutie stavebného úradu Žiar nad Hronom, ktoré povolilo umiestnenie malej vodnej elektrárne v Žiari nad Hronom na rieke Hron. Súd zrušil rozhodnutie úradu pre jeho nezákonnosť.

Ide o ďalší zo série právnych sporov ohľadom kontroverznej výstavby malých vodných elektrární na rieke Hron. Ochranárske organizácie Združenie Slatinka, Rieka – združenie na ochranu vodných tokov, miestne združenie Hereditas HH z Hliníka nad Hronom a Slovenský rybársky zväz, napadli na súde územné rozhodnutie na umiestnenie malej vodnej elektrárne, ktoré vydalo mesto Žiar nad Hronom.

Ako environmentálne združenia dlhodobo podporujeme obnoviteľné zdroje energie. Nemali by však spôsobovať nové problémy v životnom prostredí, čo v prípade vodných elektrární najmä znamená, že by nemali vytvárať nové bariéry na riekach,“ zdôrazňuje Martina Paulíková zo Združenia Slatinka a dodáva: „Malá vodná elektráreň (MVE) v Žiari nad Hronom by bola ďalšia prekážka na rieke Hron, pričom na 25 km úseku Hrona nad Žiarom už existujú dve nepriechodné bariéry – MVE Hronská Dúbrava a MVE Zvolen, pričom ďalšie 4 MVE sa tu stále plánujú. To by mohlo spôsobiť vážne problémy nielen rieke, ale aj obyvateľom miest a obcí popri nej.“

Odporcovia výstavby MVE Žiar nad Hronom podali žalobu v spolupráci s právnikmi organizácie VIA IURIS. Tí, miestnym občanom a ochranárom už pomáhajú aj v iných kauzách týkajúcich sa povoľovania malých vodných elektrární na rieke Hron, ako je napr. plánovaná výstavba MVE Iliaš pri Banskej Bystrici či MVE Hronský Beňadik.

Kompetentné štátne orgány v tomto prípade nepostupovali tak ako im prikazuje zákon. Nebyť aktívnych občanov a environmentálnych organizácií, ktoré na vec upozornili, na rieke Hron by v rozpore so zákonom bola umiestnená ďalšia malá vodná elektráreň, ktorá by mala významné negatívne dôsledky na ekosystém rieky Hron. Opäť sa ukázalo, akú významnú úlohu pri ochrane životného prostredia zohráva aktívna občianska verejnosť,“ povedal Imrich Vozár, právnik združenia VIA IURIS.

 

 

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tejto tlačovej správy je výlučne zodpovedná VIA IURIS.

Share This