Sloboda prejavu a žaloby na ochranu dobrej povesti

Dátum publikácie: 2011
Autori: Eva Kováčechová, Peter Wilfling

Účelom publikácie je navzájom porovnať rozhodovanie súdov, ktoré sa týka otázky poškodenia dobrej povesti, občianskej cti alebo dobrého mena a to v Spojených štátoch amerických (ďalej len „USA “), v rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu a na Slovensku. Špeciálne sa zameriava na aspekt priznávania finančnej náhrady za poškodenie dobrej povesti a na jeho výšku. Po porovnaní bude možné zhodnotiť, či je existujúci prístup slovenských súdov v súlade so svetovými a európskymi štandardmi. A na základe odbornej diskusie možno zvážiť, či by bolo potrebné existujúci prístup zmeniť.

Prečítajte si celú publikáciu

Share This