Aarhuský dohovor – Zbierka prípadových štúdií

Dátum publikácie: 2006

Aarhuský dohovor – Zbierka prípadových štúdií bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, právnici VIA IURIS vypracovali časť týkajúcu sa Slovenska.

Prečítajte si celú zbierku v anglickom jazyku

Share This