Ochranári získali silný mandát na rokovania s MŽP SR!

Hromadnú pripomienku environmentálnych organizácií WWF Slovensko, Inštitút pre ochranu prírody, BROZ, SOS/BirdLife, VIA IURIS a iniciatívy MY SME LES k novele zákona o ochrane prírody a krajiny podporilo v priebehu piatich dní 28 624 ľudí. Počtom zapojených občanov ide o najväčšiu hromadnú pripomienku zameranú na ochranu a tvorbu životného prostredia v histórii Slovenskej republiky.  

„Táto masívna podpora prichádza len tri týždne po prvom verejnom proteste proti devastácii slovenskej prírody, konanom v Banskej Bystrici a je  ďalším jasným signálom že ľuďom na našej prírode záleží. Nechceme sa už viac hanbiť za papierové národné parky, v ktorých vláda SR umožňuje ničiť naše prírodné dedičstvo úzkou skupinou ľudí. Chceme presadiť aby národné parky slúžili celej spoločnosti a aby v nich bola príroda  chránená pre ďalšie generácie. Naše pripomienky smerujú k dosiahnutiu aspoň 5% územia SR bez úmyselných zásahov, “ vyhlásil Karol Kaliský z iniciatívy My sme les.

Ochranári sú presvedčení, že zákon o ochrane prírody by mal byť protiváhou pred využívaním nášho prírodného bohatstva z pohľadu iných záujmov, ako je napr., turistický ruch, komerčná ťažba dreva, či rôzne stavebno-rozvojové aktivity.

„Samotné návrhy Ministerstva životného prostredia SR v novele vnímame v mnohých ohľadoch ako posun vpred. Napríklad návrhy na sprísnenie vykonávania náhodnej ťažby dreva v chránených územiach, či návrh na prechod správy pozemkov štátu v národných parkoch na Štátnu ochranu prírody. Napriek tomu sme považovali za nesmierne dôležité sa k novelizácii zákona o ochrane prírody vyjadriť a navrhnúť ďalšie riešenia, ktoré zlepšia návrhy Ministerstva životného prostredia SR, “ uviedol Imrich Vozár, právnik VIA IURIS.

Environmentalisti dnes prostredníctvom sociálnych sietí poďakovali občanom za masívnu podporu hromadnej pripomienky. Podporu verejnosti chcú teraz využiť pri rokovaniach s MŽP SR na presadenie viacerých vylepšení súčasného návrhu zákona.

„Polovica rozlohy národných parkov bez zásahov človeka či presun starostlivosti o územie v národných parkoch do rúk štátnych organizácií ochrany prírody sú opatrenia, na ktoré verejnosť roky čaká. Niektoré opatrenia však návrh novely odsúva až na plecia nasledujúcej vlády. Máme obavu, že počas tohto obdobia dôjde k vydrancovaniu národných parkov a žiadame, aby správa chránených území prešla do kompetencie Štátnej ochrany prírody o dva roky skôr, ako navrhuje novela. Oceňujeme, že novela rieši aj náhodnú ťažbu, navrhujeme však jej kontrolu ešte zvýšiť a umožniť orgánom ochrany prírody ťažbu pozastaviť, určiť podmienky jej vykonania alebo ju zakázať. Tiež navrhujeme účinnejšiu ochranu vodných tokov v chránených územiach, čím by sa predišlo zásahom, k akým došlo v lete na rieke Belá, “ povedal ekológ Milan Janák z WWF Slovensko.

Environmentálne hromadné pripomienky (1993-2018) – poradie podľa počtu podpisov:

1)    28 624       Hromadná pripomienka k návrhu novely zákona o ochrane prírody / online podpisy / Inštitút pre ochranu prírody, WWF          Slovensko, BROZ, SOS/ Birdlife, VIA IURIS a iniciatíva MY SME LES / 2018 

2)    13 000       Hromadná pripomienka k novele zákona o lesoch / online podpisy / Ekofórum / petičný výbor občanov / 2013

3)    11 692       Hromadná pripomienka  lesy UNESCO / online podpisy / LV VLK / 2017

Share This